fbpx

Opłaty – Pielęgniarstwo

 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA JEDNORAZOWO (płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni) LUB W 5 RATACH PŁATNYCH DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

CZESNE

Licencjat  I – VI semestr

●  opłata semestralna 1 × 2 000,00 zł za semestr
●  opłata miesięczna – 5 rat × 450,00 zł za semestr

Uzupełniające magisterskie I – IV semestr

●  opłata semestralna 1 × 2 400,00 zł za semestr
●  opłata miesięczna – 5 rat × 530,00 zł za semestr

 

OPŁATY DODATKOWE

●  różnice programowe 250,00 zł od przedmiotu
●  różnice programowe z zajęć praktycznych 100,00 zł od przedmiotu
●  powtórne wpisowe 200,00 zł
●  konsultacje – zaliczenia 40,00 zł
●  konsultacje – egzaminu 80,00 zł
●  dodatkowe konsultacje 200,00 zł dot. Komisyjnego
●  przedłużenie złożenia pracy 200,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
●  powtarzanie seminarium 1 200,00 zł
●  uzyskanie tytułu zawodowego 550,00 zł
●  dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 600,00 zł
●  dodatkowe zajęcia 290,00 zł od przedmiotu (warunek)
●  odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 80,00 zł
●  karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 50,00 zł
●  legitymacja studencka 17,00 zł
●  duplikat legitymacji 30,00 zł
●  duplikat dyplomu ukończenia 100,00 zł

Wpłaty do kasy lub na konto:
68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna