Strona główna | Rekrutacja

Rekrutacja

Warunki Rekrutacji

Przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Proces rekrutacji na studia:

 1. Zakładanie konta w systemie rejestracji elektronicznej kandydatów na studia w MUM.
 1. W panelu rekrutacyjnym należy wypełnić dane osobowe i załączyć dokumenty rekrutacyjne. Po zatwierdzeniu dokumentów przez pracownika działu rekrutacji zostanie wygenerowana opłata rekrutacyjna i wpisowa. W wiadomości mailowej(zarówno w systemie) otrzymacie Państwo informację o zmianie statusu rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna: 50 zł

Opłata wpisowa:

 • maj-czerwiec / grudzień – 0,00 zł.
 • lipiec-sierpień / styczeń – 100,00 zł.
 • wrzesień / luty – 200,00 zł.

Wysokość opłaty wpisowej zależy od miesiąca, w którym kandydat przesłał wszystkie wymagane dokumenty. Dla maturzystów 2022 roku będzie się liczył miesiąc, w którym wypełniona została ankieta osobowa i dokonany został wybór kierunku.

 1. Po uregulowaniu ww. opłat

Należy się zgłosić z kompletem oryginalnych dokumentów w celu potwierdzenia ich zgodności z materiałami przesłanymi przez panel rekrutacyjny oraz podpisać umowę o warunkach studiowania w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Oprócz kompletu oryginałów dokumentów należy złożyć komplet odpowiednich kserokopii oraz dwa zdjęcia – 35x45mm (format do dowodu osobistego, wykonane nie później niż 6 miesięcy)

Niezbędne dokumenty:

Studia jednolite magisterskie fizjoterapia

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

Dodatkowo osoby, które posiadają tytuł technika fizjoterapii, proszone są o dostarczenie:

 • kserokopii dyplomu technika fizjoterapii. Nazwa pliku: dyplom_techfiz

*- dokumenty obowiązkowe

Studia II stopnia kierunek pielęgniarstwo

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan dyplomu Nazwa pliku: dyplom_lic
 • *skan suplementu do dyplomu Nazwa pliku: sup_lic (wszystkie strony)
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najpóźniej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

*- dokumenty obowiązkowe

Studia I stopnia pielęgniarstwo/położnictwo

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

*- dokumenty obowiązkowe

Studia I stopnia optometria

Załączane pliki muszą mieć odpowiednie nazwy.

 • *skan świadectwa dojrzałości. Nazwa pliku: sw_dojrz
 • *skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (wszystkie strony) – w przypadku „nowej matury”Nazwa pliku: sw_uksz
 • *aktualne zdjęcie (format jak do dowodu osobistego). Dopuszczalny rozmiar pliku – 50KB. Maksymalne wymiary zdjęcia to 236x295mm. Nazwa pliku: NazwiskoImię_foto
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy. W plikach do pobrania znajduje się załącznik ze skierowaniem. Orzeczenie lekarskie w oryginale może być dostarczone najwyżej do 30 października. Nazwa pliku: orzecz_lek
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych). Nazwa pliku: orzecz_niep

  *- dokumenty obowiązkowe

  Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, zobowiązani są do złożenia:

  • *świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille;
  • *tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja;
  • *potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (paszport + karta_pobytu/karta_polaka/wiza)
  • certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat może być zastąpiony poświadczeniem ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzeniem MUM, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

  *- dokumenty obowiązkowe

  MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA

  Biuro Rekrutacji pok. 101, I piętro
  ul. Okopowa 59
  01-043 Warszawa

  GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:
  Poniedziałek: 08:00 – 14:00
  Wtorek: 08:00 – 16:00
  Środa: 08:00 – 18:00
  Czwartek: 08:00 – 16:00
  Piątek: 08:00 – 16:00
  tel. 22 243 73 37  wew. 1
  rekrutacja@mum.edu.pl

  Aplikuj Teraz!

  Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

  Skip to content