Strona główna | Opłaty

Opłaty

PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA

JEDNORAZOWO

(ze zniżką płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni)

W 5 RATACH

płatnych do 5 dnia każdego miesiąca

Opłaty – Fizjoterapia – studia rozpoczęte w roku 2020/2021 i bieżącym

CZESNE

– STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I – X semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką  2 900,00 zł,
  bez zniżki 3 250,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat 5 × 650,00 zł

– STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

III – IV semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką  3 300,00 zł,
  bez zniżki 3 500,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat 5 × 700,00 zł
Opłaty – Fizjoterapia – studia rozpoczęte we wcześniejszych latach

CZESNE

– STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

V – X semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 850,00 zł,
  bez zniżki 3 000,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat 5 × 600,00 zł za semestr
Opłaty – Pielęgniarstwo – studia rozpoczęte w roku 2021/2022

CZESNE

Licencjat  I – VI semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 200,00 zł,
  bez zniżki 2 450,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 490,00 zł za semestr

Uzupełniające magisterskie I – IV semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 400,00 zł, (dla absolwentów MUM 2 100,00 zł w 1 roku)
  bez zniżki  2 650,00 zł (dla absolwentów MUM 2 350,00 zł w 1 roku) 
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 530,00 zł za semestr (dla absolwentów MUM 5 x 470,00 zł w 1 roku)
Opłaty – Pielęgniarstwo – studia rozpoczęte we wcześniejszych latach

CZESNE

Licencjat  II – VI semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 000,00 zł,
  bez zniżki 2 250,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 450,00 zł za semestr

Uzupełniające magisterskie II – IV semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 400,00 zł,
  bez zniżki  2 650,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 530,00 zł za semestr
Opłaty – Położnictwo – studia rozpoczęte w roku 2020/2021 i bieżącym

CZESNE

I – VI semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 500,00 zł,
  bez zniżki 2 750,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 550,00 zł za semestr
Opłaty – Położnictwo – studia rozpoczęte we wcześniejszych latach

CZESNE

III – VI semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 250,00 zł,
  bez zniżki 2 500,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 500,00 zł za semestr
Opłaty – Optometria

CZESNE

I – VI semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 3 300,00 zł,
  bez zniżki 3 500,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 700,00 zł za semestr
Opłaty – Psychologia

CZESNE

I – X semestr

 • opłata semestralna:
  ze zniżką 2 900,00 zł,
  bez zniżki 3 100,00 zł
 • opłata miesięczna:
  5 rat × 620,00 zł za semestr
Opłaty dodatkowe
 • różnice programowe 250,00 zł od przedmiotu
 • różnice programowe z zajęć praktycznych 100,00 zł od przedmiotu
 • powtórne wpisowe 200,00 zł
 • konsultacje 50,00 zł
 • dodatkowe konsultacje 200,00 zł dot. Komisyjnego
 • przedłużenie złożenia pracy 200,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
 • powtarzanie seminarium 1 200,00 zł
 • uzyskanie tytułu zawodowego 550,00 zł
 • dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 600,00 zł
 • dodatkowe zajęcia 290,00 zł od przedmiotu (warunek)
 • odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 80,00 zł
 • karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 50,00 zł
 • legitymacja studencka 17,00 zł
 • duplikat legitymacji 30,00 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia 100,00 zł

Wpłaty do kasy lub na indywidualny rachunek każdego studenta 

Skip to content