Strona główna | Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

12 lipca 2022

Dzienniczki Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych muszą być już obecnie dostarczane do Dziekanatu w oryginale!
Skany, zdjęcia lub kserokopie nie będą już honorowane! 

Dzienniczki muszą być prawidłowo wypełnione z datami i godzinami realizacji oraz z pieczątką placówki, datą, pieczątką imienną z nr PWZF i podpisem opiekuna, Ćwiczenia kliniczne zaliczane są na ocenę a Praktyki zawodowe na zaliczenie. 

Nieprawidłowo wypełnione Dzienniczki będą zwracane do uzupełnienia bez zatwierdzenia przez Koordynatora Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych! 

Ostatecznym terminem rozliczenia Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych za rok akademicki 2021/2022 jest dzień 30.09.2022, dla studentów ostatniego V roku podchodzących do obrony we wrześniu jest to jednak dzień 15.09.2022

Aktualności

WNIOSKI STYPENDIALNE

Studenci, którzy złożyli wnioski stypendialne proszeni są o sprawdzenie statusu wniosku i uzupełnienie wniosków zgodnie z wykazanymi...

Koło Naukowe Fizjoterapii

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów fizjoterapii na spotkanie Koła Naukowego Fizjoterapii oraz Seminarium Dyplomowego. Na spotkaniu...

Wybrane posty

Wirtualny dziekanat

https://wu.mum.edu.pl/wu/start Pierwsze zalogowanie: należy wcisnąć przycisk  przypomnij/aktywuj hasło, do uzyskania hasła należy użyć...

Ubezpieczenie NNW + OC 2022/2023

UBEZPIECZENIE NNW + OC na rok akademicki 2022/2023 praktyki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas...

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.
Skip to content