Strona główna | Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

Komunikat w sprawie dokumentacji potwierdzającej realizację Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych na Kierunku Fizjoterapia

12 lipca 2022

Dzienniczki Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych muszą być już obecnie dostarczane do Dziekanatu w oryginale!
Skany, zdjęcia lub kserokopie nie będą już honorowane! 

Dzienniczki muszą być prawidłowo wypełnione z datami i godzinami realizacji oraz z pieczątką placówki, datą, pieczątką imienną z nr PWZF i podpisem opiekuna, Ćwiczenia kliniczne zaliczane są na ocenę a Praktyki zawodowe na zaliczenie. 

Nieprawidłowo wypełnione Dzienniczki będą zwracane do uzupełnienia bez zatwierdzenia przez Koordynatora Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych! 

Ostatecznym terminem rozliczenia Ćwiczeń klinicznych i Praktyk zawodowych za rok akademicki 2021/2022 jest dzień 30.09.2022, dla studentów ostatniego V roku podchodzących do obrony we wrześniu jest to jednak dzień 15.09.2022

Aktualności

Wybrane posty

Wirtualny dziekanat

Drodzy studenci! Informujemy że na naszej uczelni został uruchomiony Wirtualny dziekanat. Oznacza to, że każdemu studentowi będzie...

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.
Skip to content