fbpx

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod […]

TERAPIA RĘKI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU – DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ADHD, SLI, ZABURZENIA ZACHOWANIA

Studia są realizowane we współpracy z  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły  

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe