fbpx

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Osteopatia jest uznanym na świecie zawodem medycznym. W Polsce zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod […]

TERAPIA RĘKI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU – DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ADHD, SLI, ZABURZENIA ZACHOWANIA

Studia są realizowane we współpracy z  Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły.

TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Studia są realizowane we współpracy z Centrum Wspomagania i Rozwoju Osobowości w Warszawie. Poznaj szczegóły  

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Cel studiów: rozpowszechnienie najnowszych trendów i wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzenie spojrzenia na problemy społeczne zarządzania. Adresaci studiów: studia skierowane […]

ZARZĄDZANIE PRAWEM MEDYCZNYM

Cel studiów: zaprezentowanie i przekazanie wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych  w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną […]

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Cel studiów: podstawowym celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia. W trakcie studiów słuchacze zdobywają kompleksową […]

KOORDYNATOR ODDZIAŁU MEDYCZNEGO

Cel studiów: podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w sekretariatach medycznych instytutów, klinik, szpitali, poradni, placówek medycznych w zakresie optymalizacji pracy i zarządzania nimi. Program […]

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe