fbpx

Konferencja Naukowa MUM

 
Konferencja Naukowa Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie zaprasza na jedyną w Polsce
Konferencję Naukową pt. „Fizjoterapia i terapia visceralna w rehabilitacji pacjentów z COVID – 19
i w zespole postwirusowym”

Podczas obrad Konferencji wypracowany zostanie wspólny program fizjoterapii i terapii visceralnej u pacjentów
z COVID – 19, w różnych okresach przebiegu choroby i po jej zakończeniu.

Obrady Konferencji będą transmitowane poprzez kanały społecznościowe Uczelni dnia 30 stycznia 2021.

LINK DO NAGRANIA TRANSMISJI

Tematy przewodnie Konferencji:

 • Znaczenie fizjoterapii i medycyny osteopatycznej w terapii pacjentów z COVID-19.
 • Działanie zabiegów fizjoterapii (ICD-9 nr 93.1-93.4) i terapii wisceralnej (ICD-9 nr 93.6) w celu zmniejszenia objawów i przyspieszenia procesu leczniczego pacjentów z COVID-19.
 • Metodyka prowadzenia fizjoterapii (ICD-9 nr 93.1-93.4) i leczenia osteopatycznego (ICD-9 nr 93.6)
  w zależności od fazy choroby i objawów pacjentów z COVID-19.
 • Metodyka prowadzenia fizjoterapii (ICD-9 nr 93.1-93.4) i leczenia osteopatycznego (ICD-9 nr 93.6) pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
 • Algorytm stosowania fizjoterapii (ICD-9 nr 93.1-93.4) i medycyny osteopatycznej (ICD-9 nr 93.6)
  u pacjentów z COVID -19.

 

Zaproszeni eksperci:

dr hab. Jan Szczegielniak prof. nadzw. Politechniki Opolskiej – Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk – prezes KIF (Krajowa Izba Fizjoterapii) – Patronat Krajowej Izby Fizjoterapii

dr Anna Pyszora – Doradca Prezesa KRF ds. Fizjoterapii Chorych z Covid-19 oraz Doradca Prezesa KRF
ds. Fizjoterapii w Onkologii i Opiece Paliatywnej

dr Katarzyna Bogacz – Politechnika Opolska

dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, prof. UJK – Konsultant Wojewódzki ds. fizjoterapii / Rzecznik Dyscyplinarny KIF (Krajowa Izba Fizjoterapii), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński – Kierownik Katedry Zakład Fizjoterapii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wieloletni były Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

dr hab. n. med. Janusz Trzebicki – Kierownik Kliniki Anastezjologii i intensywnej Terapii – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Sławomir Marszałek DO – prezes TOP (Towarzystwo Osteopatów Polskich) – Patronat Towarzystwa Osteopatów Polskich

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz – Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej
w Warszawie

dr n. med. Zbigniew Jan Pierożek prof. MUM – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

dr n. med. Andrzej Krupa – Dyrektor ds. Medycznych, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym

dr n. med. Marek Łyp – Prodziekan ds. Nauki Wyższa Szkoła Rehabilitacji

dr n. o. zdr. Arkadiusz Żurawski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum; Świętokrzyskie Centrum Pediatrii

mgr Robert Mętrak – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

dr Mateusz W. Romanowski DO – Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Mazowiecka Uczelnia Medyczna
w Warszawie

dr n. med. Michał Dwornik DO prof. MUM – Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej MUM, Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie;
Klinika Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii REHApunkt

dr n. med. Sebastian Szajkowski DO prof. MUM – Katedra Medycyny Ostepatycznej Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie;

Klinika Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii REHApunkt

dr n. med Łukasz Wysieński – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu

mgr Piotr Chyliński – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

mgr Lech Dalewski DO – Klinika Anastezjologii i Intensywnej Terapii – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Klinika Rehabilitacji Medycznej i Osteopatii REHApunkt

mgr Andrzej Porowski – Kierownik Poradni Rehabilitacji Kierownik Poradni Rehabilitacji Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu

 

LINK DO NAGRANIA TRANSMISJI

 

Prowadzący obrady z ramienia Organizatora:

dr n. med. Michał Dwornik DO prof. MUM

 

Moderatorzy Konferencji:

mgr Katarzyna Brzychcy (Mazowiecka Uczelnia Medyczna)

mgr Tomasz Boruc DO (Mazowiecka Uczelnia Medyczna, Koło Naukowe Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii MUM)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący: dr n. med Michał Dwornik DO prof MUM


Członkowie:
 mgr Katarzyna Brzychcy

mgr Tomasz Boruc DO

mgr Emilia Dąbrowska

mgr Leszek Pytka

 

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Katarzyna Brzychcy (MUM)

kbrzychcy@mum.edu.pl

tel: 721 289 278

Leszek Pyrka (MUM)

lpyrka@mum.edu.pl

 

LINK DO NAGRANIA TRANSMISJI

 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Klauzula informacyjna