fbpx

Terminy warunkowe z Fizjologii u dr n. med. inż. Magdaleny Fronczek – Pielęgniarstwo i Położnictwo

 

Pielęgniarstwo i Położnictwo

  • Fizjologia – wykłady (egzamin – w formie testu poprzez Moodle): 28.11.20 – termin warunkowy (godz. 8.00).
  • Fizjologia – ćwiczenia (zaliczenie – w formie testu poprzez Moodle): 28.11.20 – termin warunkowy (godz. 8.45).

Osoby, które będą brać udział w podejściu warunkowym proszone są o potwierdzenie swojego uczestnictwa (przez mail uczelniany lub czat MS TEAMS) najpóźniej do dnia 20.11.2020 (piątek) do godziny 18.00, celem przyznania dostępu do określonego kursu poprawkowego na platformie Moodle.

 

Przypomnienie zasad dotyczących podejść poprawkowych

Testy poprawkowe odbywają się poprzez platformę Moodle, a podejście jest kontrolowane podczas łączenia
z kamerą na platformie MS Teams. Pięć  minut przed godziną udostępnienia każdego testu łączycie się Państwo przez MS Teams – sprawdzana jest obecność i podawane hasło dostępowe do testu. Podczas całego zaliczenia lub egzaminu macie Państwo cały czas włączone kamery. Mikrofony podczas zaliczenia/egzaminu proszę wyłączyć, aby nie przeszkadzać innym zaliczającym. W razie wątpliwości co do uczciwości podejścia (np. korzystanie z notatek, telefonu komórkowego, komunikowanie się z innymi) uprzedzam o możliwości nagrania fragmentu obrazu z Państwa wizerunkiem i wystawienia oceny niedostatecznej mimo pozytywnego wyniku na platformie Moodle. Nagrywanie nie będzie włączone podczas sprawdzania obecności w związku z ochroną danych osobowych, służy jedynie rejestracji wątpliwych podejść poprawkowych. Podczas sprawdzania obecności mogę poprosić wyrywkowo dwie – trzy osoby
z Państwa o pokazanie biurka i pokoju, aby upewnić się, że nie dysponujecie Państwo materiałami pomocniczymi podczas poprawki i jesteście Państwo sami w pomieszczeniu. Jest to standardowa procedura w egzaminowaniu zdalnym – nie będzie prowadzona w tym momencie rejestracja obrazu. Wcześniejsze wyłączenie kamery podczas egzaminu/zaliczenia lub brak podłączenia się do spotkania na Teams może skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej w protokole egzaminacyjnym/zaliczeniowym mimo pozytywnej oceny w Moodle. O brakach widoczności (przy drobnych usterkach) będę informować na bieżąco, w trakcie podejścia, w oknie czatu, aby nie przeszkadzać innym zdającym. Jeśli ktoś mimo dwukrotnego upomnienia nie włączy kamery, będzie to traktowane jako działanie niedozwolone i będzie skutkowało wystawieniem oceny niedostatecznej. Przypominam też, że telefony komórkowe i tablety podczas egzaminów i zaliczeń są niedozwolone. Przystąpienie do zaliczenia/egzaminu
z wykorzystaniem telefonu lub tabletu często (w zależności od ustawień Państwa sprzętu) uniemożliwia jednoczesne korzystanie z Moodle i przesyłanie obrazu z kamery przez Teams. Brak włączenia kamery naraża Państwa na ryzyko otrzymania oceny niedostatecznej z powodu braku kontroli przebiegu poprawki ze strony prowadzącego.

Opis podejść będzie dostępny na platformie Moodle. Powodzenia!

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna