fbpx

Organizacja zajęć dydaktycznych na Uczelni

 

Drodzy Studenci,
uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r., zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach w siedzibach uczelni. W strefie czerwonej, w której obecnie znajduje się Warszawa, kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Wyjątek stanowią zajęcia, których charakter nie pozwala na ich realizację w sposób zdalny lub zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Medycznej z dnia 16.10.2020 r., na Uczelni będą odbywać się wyłącznie zajęcia praktyczne.

Informacje o tym, które zajęcia dla poszczególnych semestrów studiów stacjonarnych będą odbywać się w siedzibie Uczelni są zamieszczone w aktualnościach w wirtualnym dziekanacie. Studenci studiów niestacjonarnych powyższe informacje znajdą w zaktualizowanych planach zajęć w wirtualnym dziekanacie.

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna