fbpx

Informacja dla Studentów ostatnich lat studiów

 

Drodzy Studenci
Pielęgniarstwa sem. VI – studia I stopnia
Fizjoterapii sem. IV – studia II stopnia

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Medycznej z dnia 26 maja br., w sprawie funkcjonowania Uczelni w warunkach COVID-19 informujemy, że zajęcia dydaktyczne w bieżącym roku akademickim nie zostaną wydłużone dla studentów ostatnich lat studiów,
w związku z  czym zakończenie zajęć  dydaktycznych nastąpi zgodnie z planem tj. 05.07.2020 r.

Planowany egzamin praktyczny dyplomowy dla studentów VI semestru Pielęgniarstwa odbędzie się w terminie 5-20 lipca br, w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci ul. Kopernika 43 w Warszawie. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy studenci, również Ci, którzy nie złożyli w dziekanacie uczelni pracy dyplomowej lub nie uzyskali potwierdzenia zaliczenia praktyk zawodowych z bieżącego semestru.

Egzamin dyplomowy teoretyczny dla Pielęgniarstwa sem. VI odbędzie się w siedzibie uczelni w dniach 20-30.07. br.
Dokładne dni egzaminów zostaną wskazane w kolejnym komunikacie.

Planowany egzamin magisterski dla studentów IV semestru Fizjoterapii  – odbędzie się w dniach 10-20.07.br.
Harmonogram obron prac magisterskich zostanie przedstawiony w kolejnym komunikacie.