fbpx

Przyznano kolejne zapomogi

 

Przyznano zapomogi kolejnym 2 studentom o nr. indeksu: 4537;  4465

W sprawie przyznanej kwoty zapomogi, proszę o kontakt z kwesturą.