fbpx

Bezpłatne badania studentów w roku 2020

 

Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane są w roku 2020 dla osób z terenu województwa mazowieckiego również w MWOMP w następujących lokalizacjach:

LISTA PLACÓWEK WYKONUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA 

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

I N F O R M A C J A

do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w przypadku zaistnienia odmowy przyjęcia przez wskazane jednostki upoważnione do wykonywania przedmiotowych świadczeń, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie MWOMP w formie informacji:

celem podjęcia stosownych działań wyjaśniających.

W informacji tej należy podać: nazwę i adres placówki, która odmówiła przyjęcia kandydata/ucznia… (imię i nazwisko), dzień odmowy i przyczynę odmowy, nazwę szkoły/uczelni, która wystawiła skierowanie.