fbpx

Informacja dotycząca przepisywania ocen z przedmiotu Fizjologia – Pielęgniarstwo, Położnictwo sem. II

 
Drodzy Studenci kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, sem. II
Na platformie Moodle dostępne są w kursie Fizjologii dwa zadania:
1. Przepisanie oceny – ćwiczenia
2. Przepisanie oceny – wykłady
Osoby, które ubiegają się o przepisanie ocen/oceny proszone są o przesłanie na platformę Moodle zgodnie z założonym zadaniem pliku *.pdf (max trzy pliki po 64 MB) zawierającego kopię dokumentu potwierdzającego ocenę wraz z danymi studenta (nazwa uczelni, imię, nazwisko, nowe nazwisko w adnotacji, jeśli uległo zmianie) oraz kopię zgody Dziekana na przepisanie oceny.
Zadania są stworzone osobno dla wykładów i osobno dla ćwiczeń. Osoby, które przepisują obie składowe proszone są o załączenie dokumentów w obu zadaniach, celem ich poprawnej archiwizacji i prawidłowego uwzględnienia ocen na platformie Moodle.
Warunki przepisania oceny nie zmieniają się w stosunku do semestru poprzedniego. Zadanie należy wykonać najpóźniej do 28 czerwca.
Po tym czasie zadanie zostanie zamknięte i nie będzie możliwości przepisania oceny, co łączy się z uczestnictwem w regularnej sesji egzaminacyjnej.
Proszę o jak najszybsze uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja przesłana droga mailową na adres wykładowcy nie będzie uwzględniania, gdyż wymagana jest jej prawidłowa archiwizacja przez platformę Moodle, na potrzeby rozliczenia przedmiotu z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych. 
Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna