fbpx

Zawieszenie zajęć na Uczelni do 26.04.2020 r.

 

 


Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zajęcia na Uczelni zostały zawieszone do dnia 26.04.2020 r.