fbpx

Stypendia rektora

 

W dniu 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej na którym rozpatrzono podania o stypendia rektorskie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynających studia od semestru letniego.

Stypendia rektorskie w roku akademickim 2019/2020 wynoszą 600,00 zł miesięcznie.

Złożono 9 wniosków o przyznanie stypendium, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

przyznane – 4048; 4049; 4356; 4406; 4410; 4413; 4430; 4440; 4447

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna