fbpx

Informacja

 

Drodzy Studenci,

z uwagi na przyjęte środki zapobiegawcze w związku z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19, prosimy o załatwianie wszelkich spraw studenckich przy pomocy środków komunikacji zdalnej.

Podania i ewentualne wnioski przyjmowane są nadal pocztą tradycyjną, elektroniczną pod adresem dziekanat@mum.edu.pl lub kwestura@mum.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że w zależności od dalszych decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zaistnieć konieczność skrócenia przerwy wakacyjnej. Prosimy wziąć to pod uwagę przy planowaniu wyjazdów wakacyjnych.

 

 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna