fbpx

SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Wnioski na  stypendia rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do dnia 16 marca 2020 r. w pok. nr 1 – Kwestura

(dotyczy studentów pielęgniarstwa rozpoczynających naukę od semestru letniego) 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna