fbpx

DECYZJA MSWiA

 


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art 144 ust. 4 w zw. z art. 144 ust. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r., o cudzoziemcach, nasza uczelnia została zatwierdzona przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka prowadząca studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podejmowania lub kontynuowania przez nich studiów.
Pozwolenie zostało nam przyznane na okres 5 lat.

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna