fbpx

Sesja poprawkowa – Pielęgniarstwo

 

LP

Przedmiot Termin Godzina

Prowadzący

1. Patologia 17.02.2019  09.00 Mgr  Sybilla  Daniluk
2. Podstawy pielęgniarstwa  22.02.2019  13.00 Dr Krystyna  Seliga
3. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 23.02.2019  14.00 Mgr  Marzena  Greszta
4  Anatomia  16.02.2019  11.30 Dr  Mariusz  Hrycyna
5 Psychologia 23.02.2019 13.00 Prof.dr Waldemar Dębski
6 Anatomia  II poprawka  03.03.2019 16.00 Dr Mariusz  Hrycyna
7 Fizjologia 23.02.2019 11.00 Mgr  Anna  Stefanek
8 Biochemia 23.02.2019 11.00 Mgr Anna Stefanek
10 Farmakologia 23.02.2019 9.00 Dr Mirosław Rewekant