fbpx

Składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

 

Termin złożenia do dziekanatu indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta zostaje decyzją Rektora przedłużony do 05.03.2019 r. (wtorek). Po tym terminie  będzie naliczana kara za zwłokę. 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna