fbpx

Składanie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

 

Termin złożenia do dziekanatu indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta zostaje decyzją Rektora przedłużony do 05.03.2019 r. (wtorek). Po tym terminie  będzie naliczana kara za zwłokę. 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna