fbpx

Akredytacja dla Położnictwa

 

Z radością informujemy, iż na podstawie decyzji nr 34/V/2018 Ministra Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych spełnienia wymaganych standardów kształcenia położnych Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie uzyskała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku położnictwo na poziomie pierwszego stopnia na okres 3 lat.

Certyfikat Ministra Zdrowia dla kierunku Położnictwo