fbpx

Decyzje stypendialne

 

Od dnia 27.11.2018 r. w Kwesturze będą wydawane decyzje stypendialne.

Wszyscy studenci składający wnioski proszeni są o przybycie, podpisanie i odebranie decyzji.