fbpx

mgr Piotr Chyliński

 

Rehabilitacja, terapia manualna, ćwiczenia i masaże lecznicze,  pionizacja i nauka chodzenia, nauka samoobsługi,  porady fizjoterapeutyczne, instruktarze, szkolenia, kursy.

Mgr Piotr Chyliński – Fizjoterapeuta nr PWZFz 4032

– magister rehabilitacji ruchowej – dyplom WRR AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
– technik fizjoterapii – dyplom Medycznej Szkole Zawodowej Fizjoterapii w Konstancinie,
– specjalista w zakresie fizjoterapii funkcjonalnej i terapii manualnej aparatu ruchu oraz masażu funkcjonalnego powięziowo-mięśniowego oraz limfatycznego i segmentarnego,
– ponad 30 lat doświadczenia i stażu zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu,
– kliniczna praktyka fizjoterapeutyczna w zakresie traumatologii, ortopedii, reumatologii,    neurologii, chirurgii, interny i pediatrii na wielu placówkach, w tym między innymi w: 

Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i  Uzdrowisku Konstancin-Zdrój,
Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie i Szpitalu Śródmiejskim w Warszawie oraz
Instytucie Reumatologii w Warszawie i Klinice Rehabilitacji „Fimedica” w Warszawie,

– terapeuta PNF i nauczyciel Metody PNF /M. Knott Concept/ certyfikowany przez IPNFA,
– były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie,
– długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie,
– mianowany nauczyciel i dyplomowany egzaminator CKE w zawodzie technik masażysta,
– Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej w W-wie,
– wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.