fbpx

dr Mateusz Romanowski

 

KURSY i SZKOLENIA

2014
Terapia Manualna”(35 godzin) – prowadzący dr hab. Prof. UJK Zbigniew Śliwiński
Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży” (35 godzin) – prowadzący lek. med. Jerzy Borowiec

2013
Terapia Manualna kierunek OSTEOPATIA” (800 godzin) Sutherland Collage of Osteopathic Medicine
Kurs podstawowy w Koncepcji PNF” (100 godzin) – prowadząca IPNFA Instruktor Gordana Poscic
Teoria i filozofia fizjoterapii” (5 godzin) – prowadzący dr hab. Jan Szczegielniak
Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, kończyn dolnych
i tułowia
” (21 godzin) – prowadzący:  dr hab. Jan Szczegielniak, dr Katarzyna Bogacz, dr Marcin Krajczy, mgr Grzegorz Skiba
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego” (35 godzin) – prowadzący lek. med. Justyna Niedziela

2012
Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii” (35 godzin) – prowadzący mgr Monika Domagała
Fizjoterapia u dzieci ryzyka” (35 godzin) – prowadzący dr Wojciech Kiebzak
Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia” (7 godzin) – prowadzący lek. med. Anna Chałupczak-Winiarska

2010
Neuromobilizacje nerwów obwodowych” – prowadzący dr Jacek Łuniewski
Diagnostyka funkcjonalna w terapii manulanej” – prowadzący dr Tomasz Wolny

2009
Manual therapy” (98 godzin) – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague
Soft tissue techniques” (15 godzin) – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague

2008
Masaż Głęboki” (100 godzin) – prowadzący dr Jarosław Ciechomski

2007
Kurs podstawowy Kinesiology Taping” – prowadzący mgr Tomasz Senderek
Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich (I-VI)” (160 godzin) – prowadzący dr Jarosław Ciechomski

2006
Masaż leczniczy” (169 godzin) – prowadzący dr Jacek Lewandowski

ODBYTE STAŻE

2014
Institute of Rheumatology and Clinic of Rheumatology, Charles University in Prague (85 godzin)
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Oddział Kardiologiczny (70 godzin)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, XIII Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (105 godzin)

2013
Uzdrowisko Cieplice w Jeleniej Górze (70 godzin)

2012
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego (105 godzin)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, Oddział Kliniczny Neurologii (70 godzin)
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (70 godzin)
Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (105 godzin)
Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (70 godzin)

2011
Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (70 godzin)
Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (105 godzin)

Dotychczasowa praca naukowa:

– rozdział w książce
Romanowski W, Lorenc R, Romanowski MW. Kinezyterapia w chorobach reumatycznych. Wielka Fizjoterapia Tom 2. Elsevier Urban & Partnetr. Wrocław, 2014.

– artykuły w recenzowanych czasopismach:

 1. Romanowski M, Rąglewska P. Sposoby radzenia sobie z bólem stawów kończyn i kręgosłupa przez osoby starsze. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja, 2010;  5 ,
 2. Romanowski M,  Korman P. Osteopatia-jeszcze mało znana wśród ankietowanych lekarzy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2010; 1: 22.
 3. Romanowski M. Możliwość wykorzystania osteopatii w leczeniu fibromialgii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu,  2011; 3
 4. Romanowski M. Łańcuchy mięśniowo-powięziowe. Charakterystyka taśm anatomicznych. Medycyna Manualna 2011; 2
 5. Romanowski M, Rąglewska P, Grześkowiak M. Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja.  2012; 30
 6. Romanowski M, Romanowska J.,  Grześkowiak M. A comparison of the effects of deep tissu massage and therapeutic massage on chronic low back pain. E-newsletter Currents: Pain Management News and Research. American Academy of Pain Management’s 7/12/2012
 7. Romanowski M. Issues that Need to be Addressed in Massage Therapy. Nurs Midwifery Stud. 2012;1(2):109-10. DOI: 10.5812/nms.8773
 8. Romanowski M. Kinezyterapia elementem kompleksowej rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2012; 2 (30): 161- 167
 9. Romanowski M. Leczenie osteopatyczne w przewlekłym uszkodzeniu stożka rotatorów stawu ramiennego.  Medycyna Manualna 2013;1:24-37.
 10. Romanowski M. Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną  chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku. Fizjoterapia Polska 2013 (13); 2 : 42- 47.

– streszczenia prac w recenzowanych czasopismach:

Romanowski M. Stabilizacja statyczna i dynamiczna barku w toku postępowania rehabilitacyjnego po jednokrotnym zwichnięciu przednim stawu ramiennego. Leczenie zachowawcze. Fizjoterapia Polska 2011; 11: Romanowski M. Osteopatia uzupełnieniem leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2012; 50(4)
Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowska A, Lorenc R. A comparison of the effects of kinesiotherapy and post-isometric relaxation on knee pain in patients with rheumatoid arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases June 2014 volume 73, supplement 2, page 1174.
Romanowski MW, Spiritovic M, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, SamborskiW. Effectiveness of Deep Tissue Massage on Patient with Ankylosing Spondylitis. Journal of Rehabilitation Medicine, 2015 June, Supplement 54.

– rozdziały w monografiach:

 1. Krótki P, Romanowski M,  Kot T.Środowisko wodne w profilaktyce zdrowotnej. Aktywność Fizyczna w profilaktyce zdrowia, WiDŚK, Opole, 2007, 28-33
 2. Klimorowski M, Romanowski M,  Gliszyńska P. Użyteczność sport-testerów w indywidualizacji treningu.Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF Poznań, 2009, 189-198
 3. Krótki P,  Romanowski M,  Kot T. Wiedza Polaków na temat wpływu ruchu na organizm w świetle stylu życia człowieka. Badania nad ruchem w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. AWF Poznań, 2009, 117-124
 4. Romanowski Krioterapia ogólnoustrojowa ważnym elementem leczenia niefarmakologicznego chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów badań. Creativetime,  2011, 186-190
 5. Romanowski M. Powięź jako sieć przenosząca informacje. Ogólna „mapa drogowa” taśm anatomicznych. AWF Poznań, 2011: 277-282
 6. Romanowski M, Romanowska J, Grześkowiak M.A comparison of the effects of deep tissue massage and therapeutic massage on chronic low back pain. IOS Book Research into Spinal Deformities 8, Amsterdam 2012, 411-414
 7. Romanowski M. Wstępna ocena wpływu masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK). Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów. AWF Poznań 2012, 54-61
 8. Klimorowski M, Romanowski M. Wybrane techniki fizjoterapeutyczne w tendionopatiach. AWF Poznań 2013, 56-62
 9. Romanowski M. Masaż głęboki. Działanie przeciwbólowe u kobiet w ciąży. AWF Poznań 2013, 63-70
 10. Grześkowiak M,  Lewandowski J, Bach E,  Barinow-Wojewódzki A,  Romanowski M. Plastrowanie dynamiczne w praktyce fizjoterapeutycznej. AWF Poznań 2013, 71-81
 11. Romanowski M, Lorenc R, Romanowski W. Historia rehabilitacji w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU – Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 7-19
 12. Romanowski M, Barańska E, Klimorowski M, Romanowska J. Masaż głęboki taśmy głębokiej przedniej kończyny górnej w zespole „bolesnego barku” u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU – Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 83-94
 13. Barańska E, Romanowski M, Gajewska E, Sobieska M, Samborski W. Rozwój i sposoby oceny funkcji kończyny górnej u dzieci w pierwszych miesiącach życia. DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU – Różne oblicza fizjoterapii. Katedra I Klinika Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. 2014; Tom 5; 95-103

 – streszczenia z konferencji:

Krótki P,  Romanowski M,  Kot T.Środowisko wodne w profilaktyce zdrowotnej., VI Międzynarodowe warsztaty kół naukowych i młodych pracowników nauki „Ruch jako lek…” Głuchołazy, 2007

Klimorowski M, Romanowski M,  Gliszyńska P. Użyteczność sport-testerów w indywidualizacji treningu.VII Międzynarodowe warsztaty kół naukowych i młodych pracowników nauki „Ruch jako lek…”, Głuchołazy, 2008

Krótki P, Romanowski M,  Kot T. Wiedza Polaków na temat wpływu ruchu na organizm w świetle stylu życia człowieka. II Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF Poznań FENIKS, 2008

Romanowski M,  Rąglewska P. Sposoby radzenia sobie z bólem stawów kończyn i kręgosłupa przez osoby starsze. II Wiosna z fizjoterapią, Warszawa, 2008

Romanowski M,   Korman P. Osteopatia-jeszcze mało znana wśród ankietowanych lekarzy. Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce, Pabianice, 2009

Romanowski Wpływ terapii manualnej na funkcję stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji,Poznań, 2010

Romanowski Wpływ terapii manualnej na odczuwanie bólu stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego,Szczyrk, 2010

Romanowski M. Możliwość wykorzystania osteopatii w leczeniu fibriomialgii. VIII Międzynarodowe warsztaty kół naukowych i młodych pracowników nauki „Ruch jako lek…”,Głuchołazy, 2010

Romanowski M. Wpływ terapii manualnej na funkcję stawu kolanowego u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. II Krajowe Spotkanie Reumatologiczne Sopot, 2010.

Romanowski Wykorzystanie technik terapii manualnej w celu usprawnienia stawu kolanowego chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace, 2010

Romanowski M. Powięź jako sieć przenosząca informacje. Ogólna „mapa drogowa” taśm anatomicznych.IV FENIKS:” Nowe idee w badaniach nad rehabilitacją”,Poznań, 2010.

Romanowski M. Wpływ masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu na przykładzie chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK) – opis przypadku. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XVII-Edycja, Zgorzelec 2011.

Romanowski W ,  Brenda Z, Lorenc R,  Straburzyńska-Lupa A ,  Romanowski M, Z. Świetlik Z. Wpływ wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych na miejscowy stan zapalny u chorych z RZS. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XVII-Edycja, Zgorzelec 2011.

Romanowski W,   Brenda Z, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowski M.  Efekt przeciwbólowy wybranych zabiegów fizykalnych. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki 2011

Romanowski M. Wstępna ocena wpływu masażu głębokiego na funkcję i odczuwanie bólu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa(ZZSK). II Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2011

M. Romanowski: Stabilizacja statyczna i dynamiczna barku w toku postępowania rehabilitacyjnego po jednokrotnym zwichnięciu przednim stawu ramiennego. Leczenie zachowawcze. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź 2011

Romanowski M. Osteopatia w uszkodzeniach pierścienia rotatorów. 6th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2012

Romanowski M,  Romanowska J,  Grześkowiak M. A comparison of the effects of deep tissu massage and therapeutic massage on chronic low back pain. 9th Biennial International Research Society of Spinal Deformities (IRSSD) Meeting, Poznań 2012

Romanowski M. Osteopatia uzupełnieniem leczenia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 9th Central European Congress of Rheumatology and 3rd Annualn Meeting of Polish Rheumatologists, Kraków 2012

Romanowski W, Straburzyńska-Lupa A, Brenda Z, Romanowski M. Porównanie działania przeciwbólowego ciepła i zimna u chorych na RZS. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

Romanowski M, Klimorowski M. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną u chorych na ZZSK. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

Klimorowski M, Romanowski M. Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych tendinopatiach. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”, Pabianiace 2012

Romanowski M. Masaż głęboki. Działanie przeciwbólowe  u kobiet w ciąży. konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „Postępy w rehabilitacji klinicznej”, Ludwikowo 2012

Romanowski M. Leczenie osteopatyczne w tendinopatii mięśnia nadgrzebieniowego. Międzynarodowy Dzień Inwalidy, XIX-Edycja, Zgorzelec 2013

Romanowski M, Lorenc R, Romanowski W. Historia Rehabilitacji w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. 100 lat Ortopedii Polskiej, 50 lat Fizjoterapii w Polsce, Poznań 2013

Romanowski M, Romanowski W. 60 lat działalności Poznańskiego Ośrodka  Reumatologicznego w Śremie w stuletniej historii Poznańskiej Ortopedii. 100 lat Ortopedii Polskiej, 50 lat Fizjoterapii w Polsce, Poznań 2013

Romanowski M.  Masaż głęboki taśmy powierzchownej przedniej i głębokiej przedniej kończyny górnej jako forma prewencji bólu barku u pływaków.  VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych. 5-7.09 Poznań 2013

Romanowski M.  Osteopatia uzupełnieniem kompleksowego leczenia fibromialgii.
VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Współczesne kierunki rehabilitacji po urazach wielonarządowych. 5-7.09 Poznań 2013

Romanowski M. Trening stabilizacyjny postawy ciała jako uzupełnienie kompleksowej rehabilitacji u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.  IV Krajowe Spotkanie Reumatologiczne. 12-14.09 Sopot 2013

Romanowski M, Klimorowski M. Masaż głęboki i jego oddziaływanie na chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. IX Ogólnopolska Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii”. 25-26.10 Pabianice 2013

Romanowski MW. Leczenie zachowawcze „łokcia tenisisty”. Masaż głęboki uzupełnieniem kompleksowej fizjoterapii. Konferencja Naukowa – 20. Edycja – Zgorzelec 20-23 marca 2014

Klimorowski M, Lorenc R, Romanowski M. Propozycja terapii w zespole przedniego przedziału kolana. Konferencja Naukowa – 20. Edycja – Zgorzelec 20-23 marca 2014

Romanowski MW. Wykorzystanie stretchingu statycznego i poizometrycznej relaksacji mięśni w celu zwiększenia zakresu ruchu  w stawie ramiennym. Konferencja Naukowa – 20. Edycja – Zgorzelec 20-23 marca 2014

Romanowski M, Straburzyńska-Lupa A,  Romanowska A, Lorenc R. A comparison of the effects of kinesiotherapy and post-isometric relaxation on knee pain in patients with rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, France, 11-14 czerwiec, 2014

Romanowski M Špiritović M, Mateusz Klimorowski M. Terapia manualna w leczeniu chorych z twardziną układową (Manual therapy in treatment of patient with systemic sclerosis). X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” Pabianianice 17-18 października 2014.

Romanowski MW, Špiritović M, Samborski W. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) w leczeniu bólu przewlekłego [Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain management]. Konferencja Naukowa – 21. Edycja ; Zgorzelec 20-21 marca 2015.

Romanowski MW, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, Keczmer P, Majchrzycki M, Samborski W. Whole body cryotherapy in rehabilitation of patients with ankylosing spondylitis. World Confederation for Physical Therapy Congress; 1-4 maja, 2015, Singapore.

Romanowski MW, Spiritovic M, Straburzyńska-Lupa A, Romanowski W, SamborskiW. Effectiveness of Deep Tissue Massage on Patient with Ankylosing Spondylitis. 9th World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine 19-23 czerwca, 2015, Berlin, Germany.

Romanowski MW, Klimorowski M, Špiritović M, Samborski W. Stabilność posturalna u chorych z zesztywniającym zapaleniem  stawów kręgosłupa. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii; Pabianice 19-21 listopad 2015

Mateusz W. Romanowski, Włodzimierz Samborski. Badanie fizykalne niezbędnym elementem poprzedzającym fizjoterapię chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. (Physical assessment is necessary before starting physiotherapy in patients with rheumatoid arthritis). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 18-20 III 2016.

Mateusz W. Romanowski,Olga Łabędzka, Wojciech Romanowski, Włodzimierz Samborski. Badanie kliniczne stawów krzyżowo-biodrowych u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.(Clinical assessment of the sacroiliac joints in patients with ankylosing spondylitis). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 18-20 III 2016.

Mateusz W. Romanowski, Roman Lorenc, Olga Łabędzka, Agata Zdanowska. Leczenie biologiczne i fizjoterapia w reumatologii.(Biological therapies and physiotherapy in rheumatic diseases). XXII-edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu. Zdrowe dzieci – zdrowa Europa”. Zgorzelec, 18-20 III 2016.

Romanowski MW, Klimorowski M, Romanowska J, Samborski W. How to achieve shoulder stability after dislocation without operations?9th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2016.

Romanowski MW, Špiritović M, Romanowska J,  Samborski W. Osteopathic treatment for the tennis elbow (lateral epicondylitis). 9th international Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, Poznań 2016.