fbpx

I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 
24 listopada br. odbył się I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, podczas którego zaprezentowano najnowsze możliwości współczesnej fizjoterapii i perspektywy jej rozwoju. Była to okazja do zaprezentowania właściwego miejsca fizjoterapii we współczesnej opiece zdrowotnej.

W czasie sesji plenarnej przedstawione zostały najnowsze tendencje i dobre praktyki, które już są realizowane w Polsce a także te które powinny być jak najszybciej dostosowane do naszego kraju. Prelegentami w czasie 20 sesji Kongresu byli wykładowcy pracujący w naszym kraju jak również za granicą. Zaplanowano także 36 warsztatów tematycznych ze wszystkich dziedzin fizjoterapii.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiej Uczelni Medycznej – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych mgr Piotr Chyliński oraz Koordynator Studiów Podyplomowych mgr Arkadiusz Jakubczyk.

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i garnitur
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, garnitur i buty
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i buty