fbpx

PRZEŁOŻONE obowiązkowe szkolenie BHP i biblioteczne dla studentów I roku

 

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) oraz Regulaminem Studiów Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie studenci rozpoczynający swoją edukację są zobowiązani do odbycia OBOWIĄZKOWEGO szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia Bibliotecznego.
Nowy termin szkolenia BHP i bibliotecznego będzie podany po 5 listopada 2018 r.

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

     Klauzula informacyjna