fbpx

Wizyta przedstawicieli Uczelni Partnerskiej z Ukrainy

 

W dniach 10–12 października br., gościliśmy w siedzibie naszej Uczelni pracowników naukowych z Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu z Ukrainy – dr hab. Volodymyra Humeniuk, dr hab. Sviatoslava Kyś, PhD Halyna Kyś.
Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące organizacji procesu dydaktycznego i kształcenia, współpracę naukową, wymianę kadry oraz studentów. Podpisano porozumienie o współpracy, które zakłada m.in. wymianę studentów i pracowników naukowych.
„Podpisane porozumienie jest krokiem w budowaniu relacji pomiędzy naszymi regionami. Jestem przekonana, że ta współpraca będzie dobrze służyć obu uczelniom a nic tak dobrze temu nie sprzyja jak wymiana kulturalna i naukowa. To są te spoiwa, które relacje budują najmocniej i najtrwalej” – mówili na spotkaniu Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska i Prodziekan Wydziału mgr Piotr Chyliński.