fbpx

dr n. med. Michał Dwornik D.O.

 

Wykładowca Medycyny Osteopatycznej w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Były dziekan (2012 – 2018 r.) Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Były (2007-2014 r.) Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (dawniej –  Akademia Medyczna w Warszawie). Były członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu nauk medycznych oceniającej jakość kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych. Recenzent w czasopiśmie naukowym z IF – Archives of Medical Science oraz Polish Annals of Medicine (Elsevier) oraz Advences in Rehabilitation. Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Osteopatycznej „Dzień Osteopaty”.Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Kierownik i właściciel Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt w Piastowie. Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Osteopatii.Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii – European School of Osteopathy. W 1999 roku uzyskał dyplom Fizjoterapeuty. Dodatkowe wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych zdobył w Wielkiej Brytanii w Neuro Orthopeadic Institute. W 1999r ukończył również naukę medycyny manualnej w Centrum Medycyny Manualnej w Lusówku k. Poznania. Nabył kolejne doświadczenia w pracy zawodowej, uczestnicząc w programie szkoleniowym – Rehabilitation Health Careers na Uniwersytecie New York Medical Center.  Autor Krajoowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu – Fizjoterapeuta  i Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu – Masażysta oraz programów nauczania fizjoterapii z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej na poziomie szkoły wyższej. Promotor wielu prac dyplomowych i magisterskich z zakresu fizjoterapii. Autor prac naukowych badających skuteczność nowoczesnych metod leczniczych z zakresu medycyny manualnej. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej były badania nad skutecznością nowoczesnej metody leczniczej – neuromobilizacji. Praca ta pod tytułem „Badanie przydatności powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa” została obroniona na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi , gdzie Michał Dwornik uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

DOROBEK NAUKOWY
Najważniejsze publikacje:
Artykuły:

 1. Dwornik M, Białoszewski D, Kiebzak W, Łyp M. Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (3): 297-309.
 2. Dwornik M, Białoszewski D, Korabiewska I., Wroński Z. Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (2): 111-121. dostępne na www
 3. Słupik A., Dwornik M, Białoszewski D, Zych E. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (6): 644-651.
 4. Dwornik M, Oborzyński J, Tyślerowicz M, Słupik A, Zych E, Białoszewski D, Klimek A, Kujawa J. Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową, a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną Post. Rehabilit. 2007 : T. 21 supl., nr 5, s. 83-84
 5. Dwornik M. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL Akademii Medycznej w Warszawie. Zastosowanie neuromobilizacji w zespole kanału nadgarstka. Applying of neuromobilization in carpal tunnel syndrome.
 6. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2009; 11(2):164-176.
 7. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Bogusław Frańczuk, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński. Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty.Fizjoterapia Polska 2009; 9(1):84-96.
 8. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. International Journal of Rehabilitation Research 2009;32(1):589-590, (IF 1.082)
 9. Korabiewska I, Dwornik M, Białoszewski D. Miejsce i znaczenie terapii manualnej w nauczaniu studentów Fizjoterapii. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, Nr 2, 17-20.
 10. Pasternak K, Dwornik M, Kujawa J. Neuromobilizacje – komleksowa terapia chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo – krzyżowej kręgosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 1/2009, luty, str. 28 – 30
 11. Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Dwornik M, Owczarczyk A. Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2008; Tom XXII (supl. 7): 37
 12. Wojciech Kiebzak, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Domagalska, Andrzej Szopa, Michał Dwornik, Jolanta Kujawa, Agnieszka Stępień, Zbigniew Śliwiński. Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination disorder in early life – 15-year follow-up study. Ocena percepcji wzrokowej u młodzieży obciążonej wczesnymi zaburzeniami centralnej koordynacji – 15 lat obserwacji. Archives of Medical Science, Arch Med Sci 2012; 8, 5: 879-885, Online publish date: 2012-05-15, DOI (digital object identifier): 10.5114/aoms.2012.28638, (IF 1.89), dostępne na www.
 13. Ireneusz M. Kowalski, Michał Dwornik, Roman Lewandowski, Bogusław Pierożyński, Juozas Raistenskis, Łukasz J. Krzych, Wojciech Kiebzak. EARLY DETECTION OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS – ANALYSIS OF THREE SCREENING MODELS. Archives of Medical Science, Arch Med Sci (IF 1.89), Arch Med Sci 2015; 11, 5: 1058–1064: Online publish date: 2015-01-14
 1. IreneuszIK Kowalski, HalinaHP Protasiewicz-Faldowska, Michał Dwornik, Boguslaw Pierozynski, Juozas Raistenskis, Wojciech Kiebzak. Objective parallel-forms reliability assessment of body posture screening tests. BMC Pediatrics (IF 1.92) 2014 Sep 4;14:221. doi: 10.1186/1471-2431-14-221
 2. Rusin Magdalena, Kiebzak Wojciech, Kiljanski Marek, Dwornik Michał, Sliwinski Zbigniew. Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty [Shaping ethical attitude of physiotherapist] Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)
 3. Kiebzak Wojciech, Rusin Magdalena, Sliwinski Zbigniew, Dwornik Michał, Kiljanski Marek.  Kultura zawodu a kultura osobowa Fizjoterapeuty [Professional culture versus physiotherapist’s culture]. Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)
 4. Dwornik Michał, Karczewski Paweł, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski. Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kręgoslupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2015; 17(2):11-12.
 5. Wojciech Kiebzak, Michał Kosztołowicz, Katarzyna Zaborowska–Sapeta,Małgorzata Kiebzak, Michał Dwornik  „Application of T1 scale in evaluating effects of long-term therapy” Polish Annals of Medicine.  Volume 23, Issue 2, June 2016, Pages 118–122
 6. Wojciech Kiebzak, Arkadiusz Żurawski, Michał Dwornik. Vojta method in the treatment of developmental hip dysplasia – a case report. Therapeutics and Clinical Risk Management Ther Clin Risk Manag. 2016 Aug 19;12:1271-6.
 7. MW. Romanowski, M. Dwornik, A. Kwaśniewska, K. Nowacka, W. Samborski. Ocena wpływu technik osteopatycznych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku – opis przypadku. Ból. 2016; 17 (4): 53-58.
 8. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Sandra Trzcińska „Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia” „Efficacy ofFED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis” Polish Jurnal of Physiotherapy. 2017; 17(2); 140-147
 9. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Justyna Żurawska, Arkadiusz Żurawski „Ocena semg aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej / semg assessment of the activity of the rectus abdominis and multifidus muscles in different sitting postures”Fizjoterapia Polska 2017; 17(3); 52-62

Monografie:

 1. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  – Fizjoterapeuta (223903). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 83-7204-503-8.
 2. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  – Technik Fizjoterapii (322402). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 97 8 – 83-7204-503-4.
 3. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 978-83-7204-503-4.
 4. Kiebzak W, Dwornik M.. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  – Fizjoterapeuta (223903) [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:118-120; ISBN 978-83-7204-732-8
 5. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  – Technik Fizjoterapii (322402). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:333-334; ISBN 978-83-7204-732-8
 6. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:331-333; ISBN 978-83-7204-732-8
 7. Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Dwornik M. Wpływ masażu klasycznego na zmiany napięcia wybranych mięśni grzbietu, „Wellness And Prosperity In Different Phases Of Life”,  (red.) dr hab. n. med. Grażyna Olchowik, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-25-3
 8. Dwornik M. Kiebzak W.  Kinezyterapia w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Wielka Fizjoterapia Tom II. str. 16. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2014 ISBN 978-83-7609-958-3

Wystąpienia na konferencjach naukowo-szkoleniowych:

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej, Busko Zdrój, 4-6 listopad 2005 r. Zespoły bólowe narządu ruchu pochodzące z tkanek miękkich – możliwości Medycyny Manualnej w diagnostyce i leczeniu.

 1. Temat wystąpienia – ” Ocena skuteczności neuromobilizacji na podstawie badań elektromiograficznych” Michał Dwornik

Konferencja naukowa. Zespoły bólowe kręgosłupa – problemy diagnostyki i terapii. Busko Zdrój 09-11 czerwiec 2005.

 1. Temat wystąpienia – „Wstępna ocena elektromiograficzna skuteczności technik neuromobilizacji u pacjentów z bólami kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego” Michał Dwornik

Konferencja naukowo-szkoleniowa Rehmed – Expo. Kielce 15-17 Wrzesień 2005.

 1. Temat wystąpienia – „Ocena elektromiograficzna skuteczności terapeutycznej technik neuromobilizacji nerwów obwodowych i zawartości kanału kręgowego w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa”. Michał Dwornik

IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy. Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa,23-25 czerwca 2006 r.

 1. Udział w sesji plakatowej ” Korelacja wybranych aspektów badania przedmiotowego z wynikami stosowanego leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólami kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w okresie przewlekłym”. Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski

Zebranie Naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 14 luty 2007 r

 1. Temat wystąpienia – „Ocena zmian odruchowych spoczynkowego napięcia mięśni w badaniu przezskórnym EMG”. Michał Dwornik

Konferencja naukowa – I Wiosna z Fizjoterapią,  Warszawa, 27 kwietnia 2007

 1. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego a wiek podeszły” – III nagroda, Anna Słupik, Michał Dwornik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski

VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa” – Warszawa, 29-30.06.2007

 1. Temat wystąpienia”Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego – doniesienie wstępne” – I miejsce w Sesji Plakatowej, Słupik A, Dwornik M, Zych E, Białoszewski D.

VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29 września 2007 r.

 1. Temat wystąpienia „Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną” – Doniesienie wstępne. Michał Dwornik, Jarosław Oborzyński, Małgorzata Tyślerowicz, Jolanta Kujawa, Anna Słupik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski, Andrzej Klimek

Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Zgorzelec, 28-29.03.2008

 1. Temat wystąpienia Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego Słupik A, Dwornik M, Białoszewski D, Zych E.,
 2. Temat wystąpienia Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Frańczuk B, Starczyńska M, Śliwiński Z.

II Wiosna z Fizjoterapią „Rehabilitacja w Geriatrii – aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym” – Warszawa, 18.04.2008

 1. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych Żelazko I, Wasiak K, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M
 2. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i terapia manualna w zwyrodnieniu stawu skroniowo- żuchwowego Ciesielska A, Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Korabiewska I, Dwornik M.
 3. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w zespole cieśni kanału nadgarstka Musiałek M, Wasiak K, Żelazko I, Ciesielska A, Korabiewska I,  Dwornik M
 4. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów ręki. Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M.

XIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa” – Ryn, 4-6.09.2008

 1. Temat wystąpienia ”Porównawcza ocena skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa” Kujawa J, Dwornik M.
 2. Temat wystąpienia”Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów z chorobą dyskową dolnego odcinka  kręgosłupa” Korabiewska I, Białoszewski D, Dwornik M, Owczarczyk A.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 15. 10. 2008,

 1. Temat wystąpienia „Zastosowanie neuromobilizacji w nowoczesnej fizjoterapii narządu ruchu” – dr n. med. Michał Dwornik

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniki Rehabilitacji Medycznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, „Obiektywne metody analizy ruchu” Załęcze Wielkie 19 – 20. 09. 2008 r.,

 1. Temat wystąpienia”Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą badania przezskórnego EMG” Dwornik M,
 2. Temat warsztatów „Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą  badania przezskórnego EMG” Dwornik M, Słupik A., Wasiak K.

Konferencja naukowa – III Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 03 kwietnia 2009 r.,

 1. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na sensomotorykę mięśnia brzuchatego łydki w trakcie chodu- doniesienie wstępne” Katarzyna  Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Bartosz Kaczyński, Izabela Korabiewska, Michał Dwornik  – praca wyróżniona

The 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation Riga, Latvia, 09-12 September 2009,

 1. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D,  Słupik A, Kiebzak W

I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA, Warszawa, 10-13 września 2009 r.,

 1. Ocena elektromiograficzna i tensometryczna działania aplikacji kinesiology tapingu na mięsień brzuchaty łydki w trakcie chodu. Katarzyna Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński,
 2. Przydatność spoczynkowego powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności metod fizjoterapeutycznych. Michał Dwornik ,  Jolanta Kujawa ,Dariusz  Białoszewski, Anna Słupik, Wojciech Kiebzak

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Pomóżmy lepiej żyć”. 40. Jubileusz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 21-23.04.2010 r. Przewodniczący III Sesji Naukowej – Neurobiologia: Michał Dwornik, Thomas Kohl, Marek Wiecheć, Filip Konopacki,

 1. Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową etiologia, patogeneza, objawy, leczenie. – wykład na zaproszenie. Michał Dwornik

VII Międzynarodoowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź 23-25.09.2010 r. ,

 1. Próba oceny wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe. Michał Dwornik, Anna Józefiak, Łukasz Gąsior, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Kataryzna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kacyzński.,
 2. Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Prowadzący pracę: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 8. 12. 2010r.

 1. Temat wystąpienia – „Wstęp do osteopatii” – dr Piotr Godek /”Osteopatia w bazach PubMed 2009-2010″ – dr n.med. Michał Dwornik

Konferencja naukowa – V Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.,

 1. Temat wystąpienia „Próba oceny zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe” Łukasz Gąsior, Anna Józefiak, Fabian Mikuła, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski,
 2. Temat wystapienia „Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 28 maja 2011 r.,

 1. Ocena zmian napięcia mięśniowego u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi i zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Badanie pilotażowe. Michał Dwornik, Anna Józefiak, Gąsior Łukasz, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Katarzyna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE Łódź, 17-19 listopada 2011 roku,

 1. Wpływ różnych form aktywności ruchowej na występowanie niespecyficznych zespołów bólowych kończyn dolnych u ciężarnych. Korabiewska I. Marton E., Lewandowska M., Dwornik M., Białoszewski D.

IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji NeurologicznejRehabilitacja w bólach krzyża oparta na dowodach naukowych, Katowice 8-9 czerwiec 2012r.,

 1. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa – Jolanta Kujawa,Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski , Anna Słupik, Wojciech Kiebzak.

VIII Jesienne Dni Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Polańczyk, 6-7 października 2012 r.,

 1. Ocena skuteczności technik osteopatycznych artykulacji stawów krzyżowo-biodrowych i międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa  uosób ze zmniejszoną ruchomością. – Arkadiusz Martyniuk, Michał Dwornik

VII Wiosna z Fizjoterapią  „Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji” – Warszawa, 19.04.2013 r.

 1. Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawie biodrowym – Małgorzata Nosarzewska, Arkadiusz Martyniuk, opiekun pracy – Michał Dwornik

Konferencja naukowa „Dzien Osteopaty” organizowana przez Towarzystwo Osteopatów Polskich TOP – Warszawa, 15.03.2014 r. ,

35.Diagnostyka i zabiegi osteopatyczne zawartości kanału  kręgowego w oodcinku L-S kregosłupa – Michał Dwornik,

36.Diagnostyka osteopatyczna stawów krzyżowo – biodrowych i przegląd osteopatycznych zabiegów – od technik strukturalnych do funkcjonalnych (warsztaty) – Michał Dwornik

VIII Konferencja „Pomóżmy lepiej żyć” – Kielce, 03 – 04.04.2014 r.  Michał Dwornik – członek Komitetu Naukowego Konferencji,

37.Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marei Kiljański, Ireneusz Kowalski – Poprawa funkcji motorycznych jako obraz plastyczności OUN

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” Pabianice, 17-18 października 2014 r.,

 1. Michał Dwornik  – Osteopatia układu limfatycznego – wykład,
 2. Michał Dwornik  – Osteopatia układu limfatycznego – warsztaty,
 3. Michał Dwornik  – Diagnostyka uszkodzenia osteopatycznego – dysfunkcji somatycznej    – wykład

II Dzień Osteopaty – Sympozjum Ogólnopolskie  – Wydział Medycyny Osteopatycznej  – Wyższa Szkoła Medyczna w Podkowie Leśnej 01.03.2015 r. – Relacja filmowa,

 1. Komitet Naukowego KonferencjiIX Konferencja „Pomóżmy lepiej żyć” – Kielce,  24.04.2015 r.  Michał Dwornik,
 2. Evaluation of therapy results for children with disorder of central coordination using A14+ test. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Raistenskis J, Zaborowska-Sapeta K, Kowalski I.M

7th East European & Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Medicine Meeting Poznan, Poland, June 17-20, 2015,

 1. „Zastosowanie podstawowych technik osteopatycznych i anatomii palpacyjnej pod kon trolą USG” dr n. med. Michał Dwornik D.O. Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej PWSM, mgr Wojciech Ruciński – Sutherland Medical Center

IX Wiosna z Fizjoterapią 24-25.04.2015r. Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 1. „Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów      kręgosłupa – Michał Dwornik, Paweł Karczewski, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 – 12.09.2015,

 1. „Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej –  dr n. med. Michał Dwornik D.O., mgr Paweł Karczewski D.O., dr Jakub Górnicki D.O.,  dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesne metody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 – 12.09.2015,

 1. Michał Dwornik  – „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zespołach bólowych głowy”  – wykład

III Dzień Osteopaty – Sympozjum Ogólnopolskie  – Wydział Medycyny Osteopatycznej  – Wyższa Szkoła Medyczna w Podkowie Leśnej 06.03.2016r.,

 1. Michał Dwornik  – „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zespołach bólowych głowy”  – warsztaty
 2. 48.  Michał Dwornik  – „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zespołach bólowych głowy”  – wykład
 3. Ekspert i członek Komiteu Naukowego I Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia – Ortopedia – Reumatologia- Osteopatia Poznań 21.10.17 r.

Prace poglądowe

 1. Wady postawy- Michał Dwornik
 2. Krioterapia- Michał Dwornik
 3. Terapia Manualna- Michał Dwornik
 4. Zabiegi osteopatyczne- Michał Dwornik

Promotor prac magisterskich

1.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegu mobilizacji stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
2.Ocena klinimetryczna skuteczności przeciwbólowej neuromobilizacji w zespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
3.Ocena ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w przebiegu cyklu miesiączkowego.
4.Zastosowanie kliniczne technik neuromobilizacji w zespołach cieśni obręczy i części wolnej kończyny górnej.
5.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegach trakcji u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
6.Ocena zmian napięcia mięśniowego po   zabiegach trakcji u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
7.Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na zakres ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa u skrzypków.
8.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny górnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
9.Wpływ autorskiego programu kinezyterapii na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
10.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny dolnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
11.Zastosowanie neuromobilizacji zawartości kanału kręgowego i korzeni rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu.
12.Ocena skuteczności terapeutycznej poizometrycznej relaksacji w entezopatii więzadła krzyżowo-guzowego.
13.Ocena przydatność metody kinesiology taping w zmniejszaniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa.
14.Ocena  zależności zakresu  ruchomości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego od zakresu ruchomości   stawów  biodrowych  u pacjentów z zespołem przeciążeniowym dolnego odcinka kręgosłupa.
15.Ocena skuteczności zabiegów terapii manualnej wg metody Kaltenborna u osób z zaburzeniem ruchomości  kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowy.
16.Ocena elektromiograficzna skuteczności zabiegów reedukacji sensomotorycznej u dzieci ze stopą płasko-koślawą.

Promotor prac licencjackich i dyplomowych

1.Fizjoterapia w niestabilności czynnościowej stawu ramiennego.
2.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
3.Fizjoterapia po krwotocznym udarze mózgu.
4.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona.
5.Zastosowanie terapii manualnej Maitlanda w zmianach zwyrodnieniowych stawów międzywyrostkowych kręgosłupa szyjnego.
6.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
7.Fizjoterapia w mózgowym porażeniu dziecięcym.
8.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
9.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej fizjoterapię zespołów przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.
10.Uszkodzenie nerwu kulszowego typu – neuropraxia.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole bolesnego barku.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespołach korzeniowych rzeczywistych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
13.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawu biodrowego.
14.Różne sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zespołach pseudokorzeniowych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
15.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole cieśni kanału nadgarstka.
16.Fizjoterapia w zespołach bólowych tkanek miękkich okołokręgosłupowych  w odcinku szyjnym
17.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej fizjoterapię zespołów przeciążeniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
18.Fizjoterapia w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów
19.Ocena zastosowania technik artykulacji u osób z ograniczeniem ruchomości stawów  międzykręgowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
20.Zastosowanie wybranych metod terapii manualnej w leczeniu zmian przeciążeniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym
21.Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawach biodrowych
22.Fizjoterapia w niestabilności stawu ramiennego
23.Ocena skuteczności zastosowania technik mobilizacyjnych w Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjenth’a oraz Terapii Funkcjonalnej Briana Mulligana w zaburzeniach ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
24.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
25.Leczenie dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyzowego kręgosłupa przy pomocy nowoczesnych metod kinezyterapeutycznych
26.Fizjoterapia pacjentów we wczesnym okresie ZZSK
27.Fizjoterapia w uszkodzeniach stożka rotatorów stawu ramiennego
28. Fizjoterapia po udarze mózgu

Recenzent prac magisterskich i licencjackich

1.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona
2.Wpływ hipoterapii na spastyczność mięśni w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów z uszkodzeniem nerwu twarzowego.
4.Zastosowanie wybranych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
5.Masaż klasyczny jako terapia wspomagająca w leczeniu dyskopatii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
6.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
7.Rehabilitacja osób starszych.
8.Postępowanie fizjoterapeutyczne w osteoporozie.
9.Postępowanie fizjoterapeutyczne w profilaktyce i leczeniu odleżyn.10.Fizjoterapia uszkodzeń obwodowego układu nerwowego.
10.Rola elektroterapii w procesie diagnozy i leczenia porażeń nerwu promieniowego.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przepuklinie oponowo-rdzeniowej.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu zapalenia rozcięgna dłoniowego – przykurczu Dupuytrena.
13.Sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zespołach przeciążeniowych stawu nadgarstkowego.
14.Usprawnianie w niewydolności oddechowej typu obturacyjnego.
15.Studium przypadku. Przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka L-S
16.Wybrane  możliwości  zastosowania  zabiegów fizjoterapeutycznych w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym
17.Wybrane możliwości zastosowania zabiegów fizjoterapeutycznych po udarze krwotocznym mózgu
18.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u biorców alogenicznej nerki
19.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego w gonartrozie
20.Postępowanie fizjoterapeutyczne we wspomaganiu leczenia otyłości oraz wybranych następstw
21.Omdlenia u pacjentów poddawanych rehabilitacji
22.Integracja sensoryczna podczas zajęć terapeutycznych na koniu – zastosowanie metody SI podczas hipoterapii
23.Przydatność wybranych metod terapii manualnej w leczeniu choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa
24.Zastosowanie różnych form masażu u kobiet po mastektomii
25.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
26.Korelacje wad zgryzu i wad postawy
27.Fizjoterapia w leczeniu udarów mózgu
28.Stopa cukrzycowa – etiologia i leczenie z uwzględnieniem postępowania fizjoterapeutycznego
29.Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu jałowej marticy guzowatości kości piszczelowej
30.Ocena przydatności zabiegów fizjoterappeutycznych w procesie odnowy biologicznej
31.Zastosowanie wybranej fizjoterapii u pacjentki z chorobą Parkinsona – studium przypadku, ocena progresji objawów w analizie roczne

Promotor prac dyplomowych D.O.  

1.Opis przypadku zmiany ciśnienia tętniczego po zabiegu terapii cranio-sacralnej (ICD-9 93.67)
2.Wpływ inhibicji pasma biodrowo-piszczelowego na dysfunkcje stawu biodrowego (ICD9-93.67)
3.Bezpieczeństwo w stosowaniu technik manipulacyjnych HVT w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa
4.Ocena skuteczności terapii wisceralnej jelita grubego części wstepującej i zstepującej w dysfunkcjach somatycznych kręgosłupa lędźwiowego
5.Przegląd zabiegów osteopatycznych w aspekcie biomechanicznym i fizjologicznym
6.Techniki strukturalne  – działanie biomechaniczne i fizjologiczne
7.Możliwości terapii wisceralnej w leczeniu chorób neurologicznych
8.Osteopatyczne leczenie dysfunkcji u biegaczy długodystansowych
9.Stawy skroniowo-żuchwowe w praktyce osteopatycznej
10.Ewaluacja mechanizmów leczniczego oddziaływania technik manipulacyjnych HVLA na podstawie wyników prac doświadczalnych (ICD-9 nr 93.62)
11.Konflikt dyskowo-korzeniowy odcinka szyjnego kręgosłupa – opis przypadku
12.Terapia  osteopatyczna w oparciu o analizę mowy ciała
13.Metoda Strain –  Counterstrain opis zastosowania  klinicznego (ICD -9 93-67)
14.Osteopatyczne leczenie pacjentów z objawami bólowymi głowy pochodzenia szyjnego
15.Ocena wpływu technik osteopatycnych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku
16. Diagnostyka i leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej miednicy – zaburzenia funkcjonalne. (ICD-9 93.67)
17. Leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej obręczy kończyn górnych – „skrzyżowanie górne” – opis przypadku (ICD-9 93.
18.Leczenie osteopatyczne w nadciśnieniu tętniczym – obserwacja przypadku po zabiegu terapii cranio – sakralnej  ICD – 9 93.66
19. Wykorzystanie technik osteopatycznych w terapii stawu krzyżowo- biodrowego (ICD-9 93.6
20. Medycyna osteopatyczna jako jeden z elementów opieki zdrowotne
21. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w dysfunkcjach nietrzymania moczu (ICD 9. Nr 93.63)

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY

   Klauzula informacyjna