fbpx

Pozytywna ocena KRASzPiP dla kierunku Położnictwo

 

W dniu 30 sierpnia 2018 r., Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych dokonała oceny niezbędnej do udzielenia akredytacji dla kierunku Położnictwo (studia I stopnia) w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Miło nam poinformować, że zespół wizytujący KRASzPiP dokonał pozytywnej oceny stanu faktycznego, dotyczącego spełniania standardów kształcenia na kierunku Położnictwo, przyznając naszej uczelni maksymalną liczbę punktów – 95 na 95 możliwych. Stanowi to podstawę do wnioskowania o wydanie certyfikatu akredytacji.