fbpx

Kongres naukowy WIZJA ZDROWIA – DIAGNOZA I PRZYSZŁOŚĆ

 

W dniu 2 października 2018 r., w Warszawie odbędzie się Kongres Naukowy Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość.
W wydarzeniu udział weźmie Dziekan Wydziału Nauk Medycznych prof. ndzw. dr hab. Joanna Jasińska.
Celem debaty będzie wypracowanie rekomendacji, które zrównoważą potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego w system ochrony zdrowia. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność, zwłaszcza na choroby przewlekłe i cywilizacyjne, oraz podnieść skuteczność leczenia.
Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć przede wszystkim na trzy najważniejsze pytania:
1. Jak podzielić, jak najlepiej zainwestować zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia,
2. Co zrobić, abyśmy jako społeczeństwo i poszczególni obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak najdłużej,
3. W jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie.