fbpx

dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

 

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (2006 r.) Studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim zakończone obroną pracy i uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych (2011 r.).

Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej. Uzyskanie dyplomu osteopaty (2016 r.). Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii (2014-2018 r.) oraz na Wydziale Medycyny Osteopatycznej (2016-2018 r.) Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej. Praca naukowo-dydaktyczna na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (2012-2013 r.). Praca naukowo-dydaktyczna w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Katowicach, oddział w Dąbrowie Górniczej, kierunek: fizjoterapia (2007-2009 r.) Praca w Śląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa (2007-2012 r.). Przewodniczący studenckiego towarzystwa naukowego przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2003-2007). Współpraca naukowa z Katedrą i Zakładem Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zakładem Fizjoterapii Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca w Centrum Medycznym Puławska (CMP) (2012 -). Praca w Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt (2015-).

Najważniejsze Osiągnięcia:
Wyróżniona rozprawa doktorska: „Wpływ zastosowania zmiennego przestrzennego pola magnetycznego na ból neuropatyczny po przecięciu nerwu piszczelowego u szczura”.

Wyróżniona praca magisterska: „Wpływ zastosowania autologicznego, predegenerowanego wszczepu nerwu łydkowego na wyniki rekonstrukcji pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych na podstawie badań elektrofizjologicznych”.

Nagroda główna za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskim Kongresie Naukowym Młodych Medyków. Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawa 24 kwiecień 2004.

Wyróżnienie za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors. Bydgoszcz-Chełmno 15th-17th April 2004.

III Nagroda za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskiej oraz I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy. Białystok 23 maj 2005.

Wyróżnienie za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na III Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego „Postępy w naukach biomedycznych i medycynie”. Bydgoszcz-Toruń 2-3 grudnia 2005.

Ukończył kursy podyplomowe i otrzymał certyfikaty:

Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI)
Terapia Manualna Mulligan Concept
Terapia Manualna dr Ackermanna
Stabilizacja stawów obwodowych
Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback
Kinesiology Taping
Stabilizacja stawów kręgosłupa
Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa
Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna
Diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa