fbpx

Pracownia umiejętności położniczych

 

Mamy zaszczyt poinformować, że zakończyliśmy przygotowanie specjalistycznej pracowni umiejętności położniczych. Znacząco doposażyliśmy również już istniejące pracownie pierwszej pomocy przedmedycznej jak również pracownię pielęgniarstwa.
Pracownia umiejętności położniczych:
Kształcenie na kierunku położnictwo ma profil praktyczny co oznacza to, że studenci zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także, a może przede wszystkim praktyczną. Zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone nabywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych w pracowniach umiejętności położniczych i pielęgniarskich
W pracowni umiejętności położniczych będą odbywać się zajęcia – ćwiczenia z przedmiotów: Techniki położnicze i prowadzenie porodu oraz Podstawy opieki położniczej. Z pracowni będą korzystać studenci kierunku Położnictwo – (studia licencjackie), którzy uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad kobietą w okresie przedkoncepcyjnym i okołoporodowym.
Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość korzystania z wielu fantomów, narzędzi oraz środków dydaktycznych pozwalających na wizualizację różnych sytuacji położniczych. W pracowni znajduje się sprzęt i fantomy położnicze oraz ginekologiczne.
Zgodnie z założonym celami kształcenia studentów na kierunku Położnictwo – studia pierwszego stopnia, studenci będą przygotowani do podjęcia zadań zawodowych związanych z opieką nad kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Uzyskają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.