fbpx

Konferencja „Zmiany systemowe w pielęgniarstwie i położnictwie”

 

W dniu 20 czerwca 2018 r., Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zorganizował konferencję  upowszechniającą wdrożone zmiany systemowe, dotyczącą omówienia wypracowanych i przyszłych rozwiązań systemowych oraz prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych. Zmiany systemowe zostały wdrożone w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji uczestniczyła Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska oraz przedstawiciele uczelni kształcących studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, konsultanci krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa oraz członkowie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Podczas konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

Realizacja sposobu i poziomu wykorzystania środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej pielęgniarek i położnych – Krzysztof Górski – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Standardy kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie studiów licencjackich – aspekty prawne i organizacyjne – prof. zw. dr hab. n. med. Irena Wrońska – Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

E-learning w kształceniu pielęgniarek i położnych – dr n. med. Anna Andruszkiewicz – Przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Prezentacja wypracowanych rozwiązań systemowych oraz prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”- Ewa Majsterek – Główny Specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Prezentacja założeń Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce – dr n. o zdr. Beata Cholewka – Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Główne założenia modelu współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie praktycznego kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo – dr hab. n. hum. Maria Kózka prof. UJ w Krakowie -Ekspert ds. opracowania modelu (standardu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”.

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna