fbpx

ZMIANA NAZWY UCZELNI 

 

Z przyjemnością informujemy, że Senat Uczelni podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni z Wyższa Szkoła Mazowiecka na MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA z dniem 1 stycznia 2018 r.

Decyzja o zmianie nazwy została podjęta w związku ze strategią uczelni zakładającą ukierunkowanie kształcenia na kierunki związane wyłącznie z obszarem nauk medycznych.

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Pozostają w mocy dotychczas wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty.

Bez zmian pozostają również wszystkie dane rejestracyjne uczelni tj.: nr 304 w Rejestrze uczelni niepublicznych
i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz numery telefonów.

Wpis w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna