fbpx

WYKAZ PROMOTORÓW I PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH rok 2017/2018

 

Uwaga: Propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich obejmują zagadnienia lub konkretne tematy, które mogą wymagać doprecyzowania w konsultacji z promotorem. Student może zaproponować także własny temat z obszaru zainteresowań poszczególnych promotorów ale wymaga to akceptacji promotora.

Zapisy na seminaria dyplomowe do poszczególnych promotorów odbędą się zgodnie z ustaleniami na zajęciach w dniach 4 – 5 listopada 2017 roku. Po tym terminie studenci którzy nie zadeklarują promotora, zostaną przypisani do promotorów decyzją Dziekana Wydziału.

Tematy prac licencjackich i magisterskich