fbpx

WAŻNE INFORMACJE PIELĘGNIARSTWO – SEM. 2

 

Studenci rok I semestr II kierunek Pielęgniarstwo

W związku z rozpoczynającymi się zajęciami w placówkach medycznych uprzejmie przypominamy, że w momencie rozpoczęcia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych student jest zobowiązany posiadać:

a) aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych,
b) szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
c) badania bakteriologiczne kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym,
d) niezbędną odzież ochronną i obuwie,
e) ubezpieczenie NW i OC
d) orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia zajęć praktycznych w placówkach medycznych (ważne miesiąc)

Student zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenia przez cały czas trwania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i udostępnić ją do wglądu: opiekunowi zajęć praktycznych / praktyk zawodowych oraz pracownikom Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.