fbpx

Umowa Wydziału Nauk Medycznych z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci przy ul. M. Kopernika

 

Wydział Nauk Medycznych od nowego roku akademickiego 2017/2018 rozpoczyna współpracę z Warszawskim Szpitalem dla Dzieci. Studenci kierunków Fizjoterapia i Pielęgniarstwo będą odbywać w placówce zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz ćwiczenia kliniczne.

Warszawski Szpital dla Dzieci mieści się w samym Centrum Warszawy na rogu ulic Mikołaja Kopernika i Nowego Światu. Jest pierwszym szpitalem dziecięcym, jaki powstał na ziemiach polskich, działającym nieprzerwanie od roku 1869. Powstał dzięki staraniom dr Antoniego Sikorskiego (założyciela i pierwszego dyrektora), hrabiny Aleksandry Potockiej, Gabrieli Wrotnowskiej, Leopolda Kronenberga oraz Jana Blocha.

Od początku swojego istnienia szpital przy ulicy Kopernika działał dzięki ofiarności warszawiaków.
Misją Warszawskiego Szpitala dla Dzieci jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom.