fbpx

Podziękowania Ministra Zdrowia dla prof. nadzw. dr hab. Joanny Jasińskiej

 

Na ręce pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Joanny Jasińskiej wpłynęły podziękowania Ministra Zdrowia za czynny udział w Debacie o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, w szczególności za aktywny udział w panelu dyskusyjnym na temat kierunków działań w zakresie kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

Podziękowania za udział w konferencji