fbpx

Relacja z debaty o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

 

27 marca 2017 r., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty był resort zdrowia wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

W debacie w charakterze eksperta w panelu na temat Kształcenie – określenie kierunków działań – stan obecny a model idealny – udział wzięła Dziekan Wydziału Nauk Medycznych naszej Uczelni prof. nadzw. dr hab. Joanna Jasińska. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Program debaty uwzględniał m.in. tematykę norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz kwestie cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia.

zdj. 4W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym m.in. przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, przedstawiciele związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszeń pielęgniarskich, konsultanci krajowi i wojewódzcy w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz delegaci uczelni kształcących w zawodach pielęgniarki i położnej.

Minister podkreślił, że „problemy polskiego pielęgniarstwa są problemami całego kraju i przyznał, że „należy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej i rozmawiać o ich kształceniu i normach zatrudnienia”. Zdaniem Ministra Radziwiłła kompleksowym aktem dotyczącym problemów tej grupy zawodowej powinna być strategia na rzecz polskiego pielęgniarstwa. Strategia ma zostać opracowana w ciągu trzech miesięcy przez specjalnie powołany zespół ds. pielęgniarstwa. Minister zapewnił również, że nie jest planowana likwidacja licencjackich i magisterskich studiów pielęgniarskich.

zdj. 4Wicepremier Jarosław Gowin przekonywał o potrzebie dialogu poszczególnych resortów z organizacjami pielęgniarek i położnych. Wyraził nadzieję, że „debata będzie ważnym krokiem w poszukiwaniu harmonijnej współpracy między Ministerstwem Zdrowia, całym rządem a środowiskiem pielęgniarek”.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz zaznaczyła, że ogromną wagę powinno przywiązywać się do kształcenia pielęgniarek, stałego podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej, oraz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji.

Ponadto, w trakcie debaty omówione zostały zagadnienia związane z limitowaniem miejsc na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, celem zapewnienia środków finansowych na kształcenie dla uczelni oraz dostosowaniem systemu kształcenia pielęgniarek i położnych do  potrzeb ochrony systemu zdrowia w różnych rodzajach świadczeń, w których niezbędne jest posiadanie określonych kwalifikacji.

Na zakończenie debaty, do uczestników spotkania zwróciła się wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która zapewniła, że resort zdrowia jest otwarty na dialog, który pozwoli na wspólne poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla najpilniejszych spraw zgłaszanych przez pielęgniarki i położne.