fbpx

RELACJA Z DNIA OTWARTEGO PROFILAKTYKI w WSM

 

Dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych – korzystajcie z   badań profilaktycznych! 

Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej  wspólnie z Fundacją Psychoonkologii i Promocji Zdrowia Ogród Nadziei ” w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem zorganizował 03 lutego br., Dzień Otwarty. Partnerami akcji było Naturalne Centrum Zdrowia w Warszawie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich oraz miesięcznik Zwierciadło.

W Wyższej Szkole Mazowieckiej odbyły się wykłady na temat profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów oraz promocji wiedzy na temat interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego i psychoonkologii. Program Dnia  Otwartego  obejmował warsztaty z profilaktyki antynowotworowej i badań profilaktycznych. Wiedza i umiejętności z zakresu psychoonkologii ma zastosowanie w trakcie leczenia każdego pacjenta. Główne formy pomocy to psychoedukacja, wsparcie, przeuczenie postaw, obalenie mitów związanych z chorobą nowotworową oraz wykorzystywanie metod i technik stosowanych w psychoterapii.

Psychoonkologia wyjaśnia, w jaki sposób nasze reakcje emocjonalne związane z osobowością mogą pozostawać w związku z chorobami nowotworowymi – tłumaczyła  mgr Monika Anna Popowicz  – Prezes Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.

Prowadząc zdrowy styl życia, niezaprzeczalnie dbamy o to, co najważniejsze – nasze zdrowie. Nigdy jednak nie ma gwarancji, że nowotwór nas nie dotknie, dlatego tak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych – podkreślała dr Krystyna Seliga.

Niezależnie od tego, jak łatwy dostęp będziemy mieć do leczenia, konsultacji, radioterapii, najlepiej byłoby nigdy nie musieć z nich skorzystać. Dlatego chwytajmy się wszystkich dostępnych możliwości diagnostycznych i programów zapobiegania nowotworom – tym bardziej, że wciąż to my, pacjenci, nie wykorzystujemy swoich szans – mówiła lek. med. Dorota Jarymowicz.

Udział w Dniu Otwartym był doskonałą sposobnością, aby wszystkim przypomnieć o słuszności wykonywania badań profilaktycznych. Na warsztatach trenerzy pokazywali,  iż skutki uboczne chorowania takie jak lęk, ból, przerażenie wszystko to będzie mniej odczuwalne dzięki psychoonkologii czyli nauce o wykorzystaniu aspektów psychologicznych w procesie leczenia chorób nowotworowych i powrotu do zdrowia.