fbpx

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH – VII SEMESTR

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (obrony pracy licencjackiej) jest uzyskanie absolutorium (czyli co najmniej ocen dostatecznych ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem lub zaliczeniem na ocenę), uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, ćwiczeń i praktyk zawodowych objętych programem studiów jak również pozytywne przejście pracy licencjackiej procedury antyplagiatowej.

Każdy student jest również zobowiązany do uzyskania podpisów w karcie obiegowej i rozliczenia z Kwesturą Uczelni.

Obrony studentów, którzy do dnia 20.02.2017 r. (włącznie) złożą w Dziekanacie pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora odbędą się w dniu 27. 02. 2017 r. (szczegółowy harmonogram obron poniżej).

Obrony studentów, którzy złożą w Dziekanacie pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora do dnia  27.02. 2017 r. odbędą się w dniu 06 03.2017 roku  (szczegółowy harmonogram zostanie podany w dniu 28.02.2017).

 Harmonogram obron 27.02.2017

 Harmonogram obron 06.03.2017

 

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna