fbpx

O Biurze

 

„Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy.”
William Wharton

Za główny cel naszego Biura stawiamy sobie pomoc studentom, przyszłym i aktualnym absolwentom Uczelni w takim kierowaniu własną karierą zawodową, aby osiągnąć oni mogli prawdziwy sukces zawodowy i życiowy.

Oferujemy wsparcie w postaci dodatkowej wiedzy i umiejętności pomocnych w poruszaniu się na rynku pracy, a w szczególności:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • udostępnianie studentom i absolwentom informacji o miejscach pracy, stażach, praktykach i wolontariacie;
 • informacji o możliwościach dalszego kształcenia (studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach);
 • organizację szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o branżowym rynku pracy lokalnym, wojewódzkim, krajowym i europejskim;
 • wspieranie inicjatyw studentów i absolwentów;
 • prowadzenie bazy pracodawców;
 • bieżąca współpraca z partnerami rynku pracy;
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowanych i wydawanych przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • współpracę z innymi uczelniami w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier