fbpx

MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY

 

Praktyczny kurs specjalistyczny
MANUALNEGO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO

KURS ADRESOWANY JEST DO:

 • studentów III roku Fizjoterapii i Rehabilitacji
 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków: Fizjoterapia i Rehabilitacja

 CEL KURSU:

zapoznanie z teorią i praktyką manualnego drenażu limfatycznego stosowanego w ramach kompleksowej terapii przeciwobrzękowej postępowania fizjoterapeutycznego w rehabilitacji medycznej

PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 5 modułów:

 • Moduł 1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne, wskazania i przeciwwskazania, diagnostyka, zasady i warunki oraz techniki manualnego drenażu limfatycznego – prezentacja
 • Moduł 2. Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie twarzy, szyi i karku
 • Moduł 3. Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie grzbietu i klatki piersiowej
 • Moduł 4. Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie kończyny górnej
 • Moduł 5. Metodyka manualnego drenażu limfatycznego w obrębie kończyny dolnej

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału.

LICZBA UCZESTNIKÓW: grupy max 12 -14 osób na jednej edycji kursu

CZAS TRWANIA KURSU: 20 godzin dydaktycznych: 4 moduły po 5 h: 1 h wykładu – prezentacja oraz 4 h ćwiczeń praktycznych

 MIEJSCE KURSU: Wyższa Szkoła Mazowiecka ul. Rydygiera 8, Warszawa

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

 LITERATURA do KURSU:

„Podstawy manualnego drenażu limfatycznego” prof. Michael Foldi – wydanie polskie pod redakcją
prof. dr n. med. Marka Woźniewskiego, wydawnictwo medyczne Urban&Partner, Wrocław 2010

PROWADZĄCY KURS:
mgr Piotr Chyliński – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych WSM

– dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
– dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie,
– certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF /M. Knott Concept/,
– specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu,
– ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu,
– były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie,
– długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie,
– dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty,
– obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie,
– wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o studiowaniu lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia Fizjoterapia, Rehabilitacja
 • wniesienie opłaty za kurs
UWAGI:
uczestnicy kursu muszą posiadać obuwie i stroje do ćwiczeń

 TERMINY I OPŁATY:

 28-29 stycznia 2017
04-05 lutego 2017
11-12 lutego 2017

Opłata za kurs: 400 zł przy grupie 12 osób
Opłaty: Kwestura Uczelni – ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub na konto Uczelni:
18 1600 1462 1848 1891 4000 0001

ZGŁOSZENIA:

DZIAŁ REKRUTACJI Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa pok. 41 (I piętro), tel. 668-326-740
mail: rekrutacja@wsmw.edu.pl

DZIEKANAT Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pok. 02 (parter), tel. 662-215-628
mail: dziekanat@wsmw.edu.pl