fbpx

KURS ANATOMII PALPACYJNEJ

 

Praktyczny kurs specjalistyczny:
ANATOMII PALPACYJNEJ DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI
I TERAPII FUNKCJONALNEJ APARATU RUCHU W FIZJOTERAPII

KURS ADRESOWANY JEST DO:

  • studentów III roku Fizjoterapii i Rehabilitacji
  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków: Fizjoterapia i Rehabilitacja

 CEL KURSU:

zapoznanie z praktyką anatomii palpacyjnej na żywym człowieku oraz topografią elementów funkcjonalnych aparatu ruchu umożliwiające profesjonalne usprawnienie funkcjonalne aparatu ruchu w ramach postępowania fizjoterapeutycznego w rehabilitacji medycznej oraz w sporcie i w odnowie biologicznej.

PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 4 moduły:

  • Moduł 1 Metodyka badania palpacyjnego kości, stawów i mięśni obszaru głowy i szyi.
  • Moduł 2 Metodyka badania palpacyjnego kości, stawów i mięśni obszaru tułowia i miednicy.
  • Moduł 3 Metodyka badania palpacyjnego kości, stawów i mięśni obszaru kończyny górnej.
  • Moduł 4 Metodyka badania palpacyjnego kości, stawów i mięśni obszaru kończyny dolnej.

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału.

LICZBA UCZESTNIKÓW: grupy max 12 -14 osób na jednej edycji kursu

CZAS TRWANIA KURSU: 20 godzin dydaktycznych: 4 moduły po 5 h: 1 h wykładu – prezentacja oraz 4 h ćwiczeń praktycznych

MIEJSCE KURSU: Wyższa Szkoła Mazowiecka ul. Rydygiera 8, Warszawa

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

LITERATURA do KURSU:

„Anatomia na żywym człowieku” Wim Jorritsma – wydanie polskie pod red. prof. dr hab. Zofii Ignasiak, wyd. med. Urban&Partner, 2014
„Atlas anatomii palpacyjnej” Serge Tixa – wyd. lek. PZWL Warszawa, 2014

PROWADZĄCY KURS:
mgr Piotr Chyliński – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych WSM

– dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
– dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie,
– certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF /M. Knott Concept/,
– specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu,
– ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu,
– były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie,
– długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie,
– dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty,
– obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie,
– wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaświadczenie o studiowaniu lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia Fizjoterapia, Rehabilitacja
  • wniesienie opłaty za kurs
UWAGI:
uczestnicy kursu muszą posiadać obuwie i stroje do ćwiczeń

TERMINY I OPŁATY:

5-6 stycznia 2017 – brak miejsc
14-15 stycznia 2017 – brak miejsc
28-29 stycznia 2017 – wolne miejsca
04-05 lutego 2017 – wolne miejsca

Opłata za kurs: 400 zł przy grupie 12 osób

Opłaty: Kwestura Uczelni – ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub na konto Uczelni:
18 1600 1462 1848 1891 4000 0001

ZGŁOSZENIA:
DZIAŁ REKRUTACJI Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa pok. 41 (I piętro), tel. 668-326-740
mail: rekrutacja@wsmw.edu.pl

DZIEKANAT Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pok. 02 (parter), tel. 662-215-628
mail: dziekanat@wsmw.edu.pl