fbpx

MASAŻ LECZNICZY SEGMENTARNY

 

Praktyczny kurs specjalistyczny
MASAŻU LECZNICZEGO SEGMENTARNEGO

KURS ADRESOWANY JEST DO:

 • studentów III roku Fizjoterapii i Rehabilitacji
 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków: Fizjoterapia i Rehabilitacja

 CEL KURSU:

zapoznanie z teorią i praktyką oraz zastosowaniem klinicznym metody neuroodruchowego masażu leczniczego segmentarnego.

 PROGRAM KURSU

Zajęcia podzielone zostały na 4 moduły:

 • Moduł 1. Podstawy neurofizjologiczne, wskazania i przeciwwskazania, zasady wykonywania oraz stosowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne = prezentacja multimedialna
 • Moduł 2. Metodyka diagnostyki segmentarnej objawów zmian neuroodruchowych
  w tkankach
 • Moduł 3. Metodyka terapii segmentalnej rozpoznanych zmian neuroodruchowych
  w tkankach
 • Moduł 4. Metodyka stosowania masażu segmentarnego w wybranych przypadkach klinicznych chorób narządów wewnętrznych oraz narządu ruchu – schematy postępowania

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat ukończenia kursu bez egzaminu na bazie czynnego udziału.

 LICZBA UCZESTNIKÓW: grupy max 12 -14 osób na jednej edycji kursu

 CZAS TRWANIA KURSU: 20 godzin dydaktycznych: 4 moduły po 5 h: 1 h wykładu – prezentacja oraz 4 h ćwiczeń praktycznych

 MIEJSCE KURSU: Wyższa Szkoła Mazowiecka ul. Rydygiera 8, Warszawa

 MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Uczestnicy otrzymają skrypt na podstawie prezentacji własnej prowadzącego kurs

LITERATURA do KURSU:
„Segmentarny masaż leczniczy” – L. Magiera, T. Kasperczyk Wydawnictwo BIO – STYL, Kraków

PROWADZĄCY KURS:
mgr Piotr Chyliński – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych WSM

– dyplomowany magister rehabilitacji ruchowej po AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
– dyplomowany technik fizjoterapii po Medycznej Szkole Zawodowej Nr 6 w Konstancinie,
– certyfikowany przez IPNFA terapeuta i nauczyciel metody PNF /M. Knott Concept/,
– specjalista fizjoterapii funkcjonalnej oraz masażu funkcjonalnego aparatu ruchu,
– ponad 30 lat doświadczenia zawodowego i dydaktycznego w fizjoterapii i masażu,
– były koordynator rehabilitacji rejonowej poradni usprawniania leczniczego w Warszawie,
– długoletni wykładowca akademicki fizjoterapii i masażu, w tym AM i AWF w Warszawie,
– dyplomowany nauczyciel i egzaminator kwalifikacji w zawodzie technika masażysty,
– obecnie Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w W-wie,
– wieloletni członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA KURS JEST:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o studiowaniu lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia Fizjoterapia, Rehabilitacja
 • wniesienie opłaty za kurs
UWAGI:
uczestnicy kursu muszą posiadać obuwie i stroje do ćwiczeń

 TERMINY I OPŁATY:

11-12 lutego 2017
18-19 lutego 2017
25-26 lutego 2017

Opłata za kurs: 400 zł przy grupie 12 osób
Opłaty: Kwestura Uczelni – ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa lub na konto Uczelni:
18 1600 1462 1848 1891 4000 0001

ZGŁOSZENIA:

DZIAŁ REKRUTACJI Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa pok. 41 (I piętro), tel. 668-326-740
mail: rekrutacja@wsmw.edu.pl

DZIEKANAT Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pok. 02 (parter), tel. 662-215-628
mail: dziekanat@wsmw.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260

Instagram

FORMULARZ KONTAKTOWY
 Klauzula informacyjna