fbpx

Rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej

 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz 

Lekarz specjalista neurolog i neurofizjolog kliniczny. Były kierownik Kliniki Neurologicznej i prof. nadzw. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Były prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Wiceprezes Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, konsultant w Akademickim Centrum Medycznym i Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej w Warszawie. Członek Amerykańskiej Akademii Neurologicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego. Autor i współautor około 100 publikacji. Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz członek prezydium ZG PCK.

 Assoc. Prof. Jerzy Kotowicz MD, PhD, 

Neurologist & specialist in clinical neurophysiology. Former head of Department of Neurology Military Institute of Medicine in Warsaw, and Dean of Faculty of Physiotherapy Medical University of Mazovia. Consultant in Academic Center of Medicine. Vice-president of Advisory Committee of Polish MS Society. Member of American Academy of Neurology, and of European Neurological Society. Member of Central Board of Polish Red Cross, and President of District of Mazovia.