Rekrutacja na studia II stopnia kierunek PIELĘGNIARSTWO

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Do 06 marca 2020 r., prowadzimy nabór na studia II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo – semestr letni 2019/2020. Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się 40 kandydatów.

WARUNKI REKRUTACJI – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Cudzoziemcy podejmujący naukę w naszej Uczelni, oprócz powyższych dokumentów zobowiązani są do złożenia:

  • tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów, na podstawie których odbywa się rekrutacja;
  • potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski;
  • certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub potwierdzenia MUM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

OPŁATY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO:
Opłata rekrutacyjna – 50 zł.
Wpisowe:
maj-lipiec /grudzień  – 0,00 zł.
sierpień / styczeń – 100,00 zł.
wrzesień / luty- 200,00 zł.

Wpłaty należy dokonać w kasie uczelni bądź na konto: 68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

KOMPLET DOKUMENTÓW należy składać w:

MAZOWIECKA UCZELNIA MEDYCZNA
Biuro Rekrutacji 
pok. 02 (parter)
ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa
wejście od ul. Broniewskiego
Dojazd tramwajami: 17,22,27,28,33,35

Dojazd autobusami: 205

GODZINY PRACY BIURA REKRUTACJI:

poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

668-326-740
rekrutacja@mum.edu.pl

Studentów 1115
Wykładowców 137
Absolwentów 2260
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]
 Klauzula informacyjna