Opłaty – Fizjoterapia

 

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 PŁATNOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR MOŻE BYĆ DOKONYWANA JEDNORAZOWO (płatna do 10 października za semestr zimowy i do 10 marca za semestr letni) LUB W 5 RATACH PŁATNYCH DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

Opłata rekrutacyjna – 50,00 zł

wpisowe

maj-lipiec /grudzień  – 0,00 zł.
sierpień-wrzesień / styczeń-luty – 100,00 zł.

CZESNE

– STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I – II semestr
●  opłata semestralna 1 × 2 490,00 zł za semestr
●  opłata miesięczna – 5 rat 5 × 520,00 zł za semestr

III – X semestr
●  opłata semestralna 1 × 2 850,00 zł za semestr
●  opłata miesięczna – 5 rat 5 × 600,00 zł za semestr

– STUDIA II STOPNIA

I – II semestr
●  opłata semestralna 1 × 2 700,00 zł za semestr (absolwenci WSM 1 × 2 500,00 zł za semestr)
●  opłata miesięczna – 5 rat 5 × 550,00 zł za semestr (absolwenci WSM 5 rat 5 × 500,00 zł)

III – IV semestr
●  opłata semestralna 1 × 2 900,00 zł za semestr
●  opłata miesięczna – 5 rat 5 × 600,00 zł za semestr

OPŁATY DODATKOWE

●  różnice programowe 250,00 zł od przedmiotu
●  powtórne wpisowe 200,00 zł
●  wpis do indeksu 15,00 zł na podstawie protokołu
●  indeks po terminie 50,00 zł
●  konsultacje – zaliczenia 40,00 zł
●  konsultacje – egzaminu 80,00 zł
●  dodatkowe konsultacje 200,00 zł dot. Komisyjnego
●  przedłużenie złożenia pracy 200,00 zł za każdy miesiąc nie dłużej niż 6
●  powtarzanie seminarium 1 200,00 zł
●  uzyskanie tytułu zawodowego 550,00 zł
●  dodatkowe konsultacje do uzyskania tytułu zawodowego 600,00 zł
●  dodatkowe zajęcia 290,00 zł od przedmiotu (warunek)
●  odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 80,00 zł
●  karta przebiegu studiów + zaświadczenia niestandardowe 50,00 zł
●  duplikat indeksu 10,00 zł
●  legitymacja studencka 17,00 zł
●  duplikat legitymacji 30,00 zł
●  duplikat dyplomu ukończenia 100,00 zł

Wpłaty do kasy lub na konto:
68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]