slider
Studia jednolite magisterskie i uzupełniające magisterskie

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie - niskie czesne

PIELĘGNIARSTWO

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

studentsbanner_2
Studia jednolite magisterskie i uzupełniające magisterskie

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie - niskie czesne

PIELĘGNIARSTWO

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Aktualności

3 pierwsze kroki na drodze do kariery

Krok pierwszy: List motywacyjny, czyli jak zwrócić na siebie uwagę pracodawcy „Nie cierpię tego robić” – to pierwsza myśl, jaka […]

Aktualności Biura Karier

Aktualności Biura Karier

Regulaminy

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Mazowieckiej Regulamin pisania pracy dyplomowej Regulamin praktyk zawodowych Wyższej Szkoły Mazowieckiej

Akty prawne

Statut Mazowieckiej Uczelni Medycznej Akredytacja dla kierunku kształcenia: PIELĘGNIARSTWO Decyzja o nadaniu numeru w rejestrze MNiSW Decyzja MNiSW – pozwolenie na czas […]

Opiekunowie roku i praktyk SLP

Opiekunowie roku i praktyk SLP

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SL

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SL

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY
[recaptcha]