Studia magisterskie fizjoterapia

Opiekunowie roku i praktyk SMF

Opiekunowie roku i praktyk SMF

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SMF

Materiały dydaktyczne do samodzielnego studiowania SMF

Egzamin dyplomowy SMF

Egzamin dyplomowy SMF

Seminaria dyplomowe smf

seminaria dyplomowe smf

Studia uzupełniające magisterskie FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia – studia drugiego stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne i niestacjonarne Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister Czas trwania studiów: na […]