studia licencjackie fizjoterapia

Opiekunowie roku praktyk slf

opiekunowie roku praktyk slf

Materialy dydaktyczne samodzielnego studiowania slf

materialy dydaktyczne samodzielnego studiowania slf

Seminaria dyplomowe slf

Seminaria dyplomowe slf

Studia licencjackie FIZJOTERAPIA

Projekt utworzenia kierunku „fizjoterapia” w naszej szkole powstał po analizie oferty edukacyjnej proponowanej przez środowisko akademickie. Starzenie się społeczeństwa i ujemne skutki rozwoju cywilizacyjnego zwiększą w najbliższych […]